Ekonomicky samostatná SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, v súlade s viacerými uzneseniami prijatými zhromaždením členov SUS a Výborom SUS realizoval Výbor SUS dlhodobý zámer SUS spočívajúci v nadobudnutí ekonomickej a právnej nezávislosti našej odbornej spoločnosti tým, že podnikol kroky, ktoré viedli k úspešnému zaregistrovaniu Slovenskej urologickej spoločnosti ako samostatnej právnickej osoby Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Slovenská urologická […]

Európsky týždeň urológie 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, v dňoch 24. – 28. 9. 2018 bude prebiehať Európsky týždeň urológie, ktorého cieľom je priblížiť obyvateľom EU problematiku diagnostiky a liečby urologických ochorení. Viacej informácií o UROLOGY WEEK 2018 nájdete v prílohách: Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Hodnotenie činnosti Výboru SUS za obdobie od 6. 6. 2014 do 6. 6. 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, prinášame Vám správu, ktorá sa týka činnosti Výboru SUS za obdobie od 6.6.2014 do 6.6.2018. V tejto analýze sú uvedené iba najpodstatnejšie údaje týkajúce sa našej činnosti v tomto období. Podrobné údaje o všetkom čo sa počas funkčného obdobia Výboru SUS dialo ste dostávali pravidelne vo viacerých spôsoboch: 1. Z každého […]

Konferencia SUS už tento týždeň

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, už tento týždeň sa uskutoční 25. výročná konferencia SUS (Tále, 6. – 8. jún 2018). Jubilejná 25. výročná konferencia má pripravený výnimočný odborný program. Veríme, že si nenecháte ujsť príležitosť vidieť špičkových zahraničných „miniinvazívnych“ operatérov Prof. Stolzenburga, prof. Siemera, prof. Riedla ako aj kolegov z B. Bystrice, ktorí budú operovať v priamych prenosoch o ktorých […]

Report z podujatia IV. Škola Mladých urológov 2018

V piatok 11. mája v Hoteli Dukla v Prešove odštartovala už v poradí IV. Škola Mladých Urológov. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala Klinika Urológie FNsP J.A. Reimana Prešov. Hlavnou témou bola endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení. Workshopu sa zúčastnilo 56 lekárov, medzi ktorými boli aj zahraniční hostia z Českej republiky. Podujatie odštartovalo “state […]

Elektronické voľby SUS 2018 – odsúhlasené

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, oznamujeme Vám, že: dňa 13. apríla 2018 Volebná komisia SUS na základe pravidiel určených po konzultácii SLS s Výborom SUS pre korešpondenčné hlasovanie, týkajúce sa hlasovania o súhlase s Elektronickými voľbami do orgánov Slovenskej urologickej spoločnosti konštatovala, že s jednokolovými elektronickými voľbami súhlasí 99,6875% členov SUS. Na základe uvedenej skutočnosti budú vyhlásené Elektronické […]

Elektronické voľby SUS 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, v zápisnici zo zasadnutia Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti z konca minulého roku sme Vás informovali, že Slovenská urologická spoločnosť plánuje v roku 2018 uskutočniť elektronické voľby do Výboru SUS a do Dozornej rady SUS. Naše rozhodnutie vyplýva zo snahy akceptovať zmeny, ktoré súvisia s elektronizáciou slovenského zdravotníctva, ktoré platia od […]

Zmena vo vedení Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti

Výbor SUS na svojom zasadnutí 11. 2. 2017 schválil do funkcie 2. podpredsedu MUDr. Ladislava Macka. Cieľom tejto nominácie je najmä zlepšenie možností oficiálného zastupovania Sekcie neštátnych urológov pri rokovaniach s poisťovňami a MZ SR. MUDr. Mackovi k tejto funkcii blahoželáme a prajemu mu veľa úspešných rokovaní! Za Výbor SUS, Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhDPredseda Slovenskej […]

Odborné podujatia organizované Výborom SUS v roku 2017

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, Výbor SUS na svojom zasadnutí vo februári 2017 spracoval a schválil podujatia, ktoré bude organizovať v roku 2017. Pozrite si prehľadnú tabuľku, v ktorej sú červeným písmom označené podujatia SUS. Okrem toho v tabuľke nájdete aj termíny niektorých významných medzinárodných podujatí. Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach Vám v dostatočnom predstihu […]