Zásady spracúvania osobných údajov

Viac informácií o cookies

1. Internetové stránky www.sus.sk (ďalej len „Stránky“) používajú pre zlepšenie užívateľského komfortu ich návštevníkov a používateľov (ďalej len „používateľov“), anonymný zber štatistických dát o používaní Stránok a na zabezpečenie ďalších úloh súbory cookies. Súbory cookie sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia používateľa internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní (ďalej len „súbory cookie“ alebo „cookies“). Súbory cookies sa používajú na účely zapamätania predvolieb prehľadávania, a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb a pod., čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie webovou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na webovej stránke. Súbory cookie, ktoré používajú Stránky, nepoškodzujú zariadenia ich používateľov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení.

2. Súbory cookie používané na Stránkach a údaje získané prostredníctvom týchto súborov môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

• umožnenie pohybu používateľa Stránok po Stránkach a využívanie vybraných funkcií Stránok, napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) Stránok;

• uloženie akceptovania podmienok o používaní cookies na Stránkach;

• umožnenie identifikácie používateľa Stránok; 

• anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia Stránok používajú Stránky, ako napr. ktoré konkrétne stránky sú navštevované najčastejšie alebo či používatelia Stránok prijímajú správy o chybách, atď.; tieto cookies sú používané najmä na účely štatistík a analýz návštevnosti Stránok a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií Stránok;

• uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených používateľmi Stránok; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu;

• reklamné a marketingové účely; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu v oblasti reklamy a marketingu;

• poskytovanie funkcií sociálnych médií;

• poskytovanie informácií o tom, ako používatelia používajú Stránky, partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.     

3. Používaním Stránok ich používateľ udeľuje Slovenskej urologickej spoločnosti o.z. súhlas s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach, a to na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú Stránky používané, ktoré nebude blokovať používanie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať, resp. zakazovať použitie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie cookies priamo povoľovať a/alebo cookies aktivovať).

4. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu, môže používateľ Stránok zablokovať používanie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého Stránky používa (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval, resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie cookies). Zablokovanie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých konkrétnych stránok umiestnených na Stránkach a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

5. Prevádzkovateľ, Slovenská urologická spoločnosť o.z., si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Takáto zmena tohto dokumentu nadobúda účinnosť uverejnením pozmeneného alebo upraveného dokumentu na Stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

6. V prípade potreby kontaktovať prevádzkovateľa prosíme použite niektorý z kontaktov uvedený v Kontaktoch na Stránkach.

V Bratislave, dňa 8.3.2022