MLADÍ UROLÓGOVIA

Ide o zoskupenie SUS pri SLS, ktoré združuje urológov do 40 rokov za účelom vytvárania vhodných podmienok na vzdelávanie mladých lekárov v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore urológie.

Zámerom je taktiež poskytovanie zásadných medicínskych a organizačných informácií o dianí a novinkách v urológii na Slovensku i vo svete. Ďalším dôležitým cieľom je vytváranie vzájomných profesionálnych a priateľských kontaktov.

Pre rezidentov (lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore urológia), ktorí sa stanú členmi SUS a zoskupenia Mladých Urológov, sa zároveň otvára možnosť uhradenia poplatkov na podujatiach organizovaných SUS. Členovia tiež môžu využiť na vzdelávanie grantové prostriedky.

Členom zoskupenia sa v prípade splnenia vekových kritérií stanete po vyplnení a odoslaní registračného formulára na e-mailovú adresu mladiurologovia@gmail.com. Túto adresu tiež môžete využívať na komunikáciu so zástupmi Mladých Urológov.

Informácia o členstve v SUS

V časti O NÁS sú STANOVY SUS, heslo Vám zdelí niektorý člen SUS. Ak súhlasíte so STANOVAMI SUS, pod nimi je prihláška za člena SUS, na ktorej je i to, kde ju máte odoslať. 

mladí urológovia - podujatia

VII. Onkourologické sympózium - Účasť Mladých Urológov

V dňoch 24. a 25.11.2023 sa v Demänovskej doline odohralo v poradí už 7. Onkourologické sympózium. Tento rok to bolo prvýkrát, kedy sa na tomto podujatí predstavili aj Mladí Urológovia v samostatnom bloku prednášok, ktorý odštartoval celé sympózium. Okrem prezentácií slovenských autorov, prijali pozvanie aj zástupcovia Mladých Urológov z Českej republiky.

mladí urológovia - podujatia

Mladí Urológovia na ČUS výročnej konferencii v Českých Budejoviciach

Ako je už zvykom, tak aj tento rok zabezpečila Česká urologická spoločnosť pre desiatich mladých urológov – rezidentov zo Slovenska účasť s uhradením ubytovania a konferenčného poplatku na jej 69. výročnej konferencii, ktorá sa uskutočnila od 11. – 13.10.2023 na Výstavisku v Českých Budějoviciach. Aj počas tohto ročníka konferencie, nebola núdza o kvalitné prednášky, postery, hands-on laparoskopické workshopy a živý prenos z operačných sál, počas ktorého nám naši českí kolegovia predviedli HoLEP. Samozrejmosťou bol aj štvrtkový spoločenský večer, v priebehu ktorého sme okrem diskusie o rôznych aktuálnych témach, mali možnosť aj lepšie sa spoznať a zabaviť počas koncertu živej kapely.

mladí urológovia - podujatia

ESRU meeting v Prahe

Po EAU kongrese v Miláne nasledovalo, už tradične, ďalšie stretnutie ESRU (European Society of Residents in Urology) počas EUREPu (European Urology Residents Educational Programme) v Prahe dňa 3.9.2023. ESRU je spoločnosť združujúca rezidentov v urológii po celej Európe a je súčasťou YUO (Young Urologists Ofiice). Jej predsedom je Dr. Enrico Checcucci (Taliansko) a podpredsedom Dr. Luca Afferi (Švajčiarsko). Okrem podpory činnosti rezidentov, spolupráce s EAU (European Association of Urology) a EBU (European Board of Urology), má za úlohu aj publikáciu vedeckých článkov, spoluorganizovanie vzdelávacích podujatí a spoluprácu s národnými spoločnosťami prostredníctvom svojich koordinátorov (NCOs – National Communicator Officers). Stretnutia sa zúčastnilo 20 koordinátorov z 15 európskych krajín. Mladých Urológov reprezentovali Dr. Filip Vaško a Dr. Ondrej Gajdoš.

mladí urológovia - podujatia

Výročná konferencia v Prešove

Dňa 14.6.2023 odštartovala trojdňová jubilejná 30. výročná konferencia SUS v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Okrem množstva domácich prednášajúcich, nechýbali ani významný hostia zo zahraničia a svoje zastúpenie tu mali aj Mladí Urológovia.

mladí urológovia - podujatia

X. endourologický workshop v Banskej Bystrici

Dňa 14. februára sa po dlhšej prestávke spôsobenej Covid19 uskutočnil X. Slovenský Endourologický Worshop. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Mladých Urológov Slovenskej Urologickej Spoločnosti s II. Urologickou klinikou SZU v Banskej Bystrici. Témou worshopu bola perkutánna a miniperkutánna extrakcia konkrementov obličiek. Worshopu sa zúčastnilo 5 rezidentov Mladých Urológov, ktorí sledovali “live surgery” v pohodlí seminárnej miestnosti, ale mohli sa aj priamo participovať na operácii konkrementov. Podujatie sa nieslo v priateľskom duchu, účastníci worshopu si odniesli cenné rady a praktické skúsenosti z operačnej liečby obličkových kameňov. Ďakujeme Slovenskej Urologickej spoločnosti a II. Urologickej klinike v Banskej Bystrici za zrealizovanie podujatia.  MUDr. Franko

mladí urológovia - podujatia

IV. Škola Mladých Urológov 2018
v Prešove

V piatok 11. mája v Hoteli Dukla v Prešove odštartovala už v poradí IV. Škola Mladých Urológov. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala Klinika Urológie FNsP J.A. Reimana Prešov. Hlavnou témou bola endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení. Workshopu sa zúčastnilo…

mladí urológovia - podujatia

III. Škola Mladých Urológov 2017
spojená s VI. Laparoskopicko-robotickým workshopom

V dňoch 12. – 13. 5. 2017 sa v Banskej Bystriri uskutoční ďalší ročník Školy Mladých Urológov, tentokrát spojený so VI. Laparoskopicko-robotickým workshopom. Podujatie sa bude konať v Hoteli Dixon, zabezpečené budú prenosy živej chirurgie, pripravené trenažéry na laparoskopiu a robotickú chirurgiu, budete môcť absolvovať kurz laparoskopického šitia. Všetko za účasti zahraničných hostí a zaujímavých prednášateľov. Všetci Mladí Urológovia majú akciu plne hradenú (okrem registračného poplatku 20 EUR). Všetci ste srdečne vítaní!

mladí urológovia - podujatia

Zahraničné stáže v krajinách V4

Vážení Mladí Urológovia, na základe dohody medzi urologickými pracoviskami  je možné absolvovať krátkodobé zahraničné a domáce odborné stáže v rámci krajín V4. Zoznam pracovísk a bližšie informácie nájdete TU. Jedná sa o výnimočnú možnosť pre Mladých Urológov, pričom administratívne postupy sú na rozdiel od iných stáží minimálne. Stačí ak prípadní uchádzači budú doporučení pracovnou skupinou  Mladých Urológov a schválení Výborom SUS. Ak máte záujem takúto stáž absolvovať, preštudujte si informácie o jednotlivých pracoviskách, oslovte pracovisko ohľadom voľných termínov a podajte si mailovú žiadosť na mladiurologovia@gmail.com. Z grantu Mladých Urológov budú v tomto roku finančne podporení piati lekári a to do výšky 700,- EUR. Po vyčerpaní finančného limitu bude možné stáž absolvovať, avšak bez peňažnej podpory.

mladí urológovia - podujatia

Škola mladých urológov 2016

V apríli 2016 v Jasnej sa uskutočnil 2. ročník Školy Mladých Urológov, ktorej sa zúčastnilo 50 mladých  lekárov.  Hlavnými témami boli Karcinóm močového mechúra a Traumatické stavy v urológii. State of the art prednášky predniesli doc. MUDr. Ivan Minčík PhD., ktorý bol zároveň garantom podujatia, a tiež MUDr. Peteja a MUDr. Čmarada. Desiati mladí urológovia prezentovali kazustiky k daným témam. K našej radosti sa tohto podujatia zúčastnili aj českí kolegovia. Participanti boli informovaní  o činnosti pracovnej skupiny Mladých Urológov a možnostiach absolvovania zahraničných stáží a ďalších edukačných podujatí.

mladí urológovia - podujatia

IV. Slovenský laparoskopický workshop 2016

V dňoch 12. – 13. 5. 2017 sa v Banskej Bystriri uskutoční ďalší ročník Školy Mladých Urológov, tentokrát spojený so VI. Laparoskopicko-robotickým workshopom. Podujatie sa bude konať v Hoteli Dixon, zabezpečené budú prenosy živej chirurgie, pripravené trenažéry na laparoskopiu a robotickú chirurgiu, budete môcť absolvovať kurz laparoskopického šitia. Všetko za účasti zahraničných hostí a zaujímavých prednášateľov. Všetci Mladí Urológovia majú akciu plne hradenú (okrem registračného poplatku 20 EUR). Všetci ste srdečne vítaní!

mladí urológovia - podujatia

Ultrasonografický a urodynamický kurz Olomouc 2016

V apríli 2016 sa desať Mladých Urológov zúčastnilo certifikovaného kurzu zameraného na sonografiu a urodynamiku pod vedením doc. MUDr. Záťuru PhD. Kurz pozostával z teoretickej a rozsiahlej praktickej časti s nácvikom na sonografických prístojoch, ktorými účastníci vyšetrovali figurantov.  Kurz účastníkov naučil základ ultrazvukového vyšetrenia so zameraním na urotrakt vrátane dopplerovského vyšetrenia ako  i pokročilejších techník. Druhý deň bol zameraný na praktický nácvik prevedenia urodynamického vyšetrenia na rôznych typoch dostupných prístrojov.  Podujatie bolo hradené z grantu Mladých urológov a vzhľadom na pozitívne ohlasy účastníkov ňom plánujem pokračovať aj v budúcnosti.

mladí urológovia - podujatia

V. Slovenský Endourologický Workshop 2015

V termíne 2. – 3. novembra 2015 sa uskutočnil v Banskej Bystrici endourologický workshop so zameraním na operačné riešenie urolitiázy, a to prvýkrát pod hlavičkou ESRU. Tohto podujatia sa zúčastnilo celkovo 17 lekárov, predvedené boli každý deň tri operácie a účastníci mali možnosť zúčastniť sa vlastného operačného výkonu ako aj trénovať na trenažéroch, ktoré boli k dispozícii. Samotné podujatie účastníci následne hodnotili anonymným online dotazníkom.

mladí urológovia - podujatia

Dotazník Mladých Urológov 2015

V termíne 26. októbra – 4. novembra 2015 sa uskutočnil anonymný online prieskum spokojnosti medzi členmi Mladých Urológov. Výsledky boli prezentované Výboru SUS a prítomným primárom na spoločnom zasadnutí na Donovaloch 7. novembra 2015.