Urologická preventívna prehliadka

V súčasnosti sa vykonáva u jednotlivých zdravotných poisťovní takto:

Všeobecná zdravotná poisťovňa – u mužov od 40. roku každé 3 roky
Dôvera zdravotná poisťovňa – u mužov od 50. roku každé 3 roky 
Union zdravotná poisťovňa – u mužov od 40. roku každé 2 roky
 
V prípade pozitívnej RA na karcinóm prostaty v prvostupňovom príbuzenstve sa preventívna urologická prehliadka vykonáva u každej zdravotnej poisťovne od 40. roku, následná frekvencia vyšetrení  je v závislosti od hladiny PSA. (viď zákon 661/2007 Z.z.)


Vzhľadom na žiadosť kolegov 21.3.2022 o výkazníctvo voči poisťovniam pri preventívnej prehliadke odpovedám:
Diagnóza pre všetky poisťovne rovnaká- dg Z12.5
Výkony- rôzne- 158 pre VšZP a Union, pre Dôveru výkon 159c. K nim pridať výkony za sono, moč, odber krvi,  ev. 15b.    

Ak ide o preventívnu urologickú prehliadku pri pozitivite rodinnej anamnézy na karcinóm prostaty v prvostupňovom príbuzenstve, u VšZP to vykazujeme výkonmi 158a, 158b, 158c a 158D. Tieto výkony u ostatných poisťovní neplatia, preto u nich okrem dg Z12.5 použijeme pri sono či odbere krvi dg Z80,4, čo znamená zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze.  Tým je vysvetlená revíznemu lekárovi prevencia skôr, ako je bežný interval preventívnej urologickej prehliadky.
MUDr.L.Macko