Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Členovia výboru

Prednosta
Doc. MUDr.
Ivan Minčík, PhD.

Prezident

Urologická klinika FNsP J. A. Reimana
Prešov

Prim. MUDr.
Michal Korček PhD.

1. viceprezident - poverený koordináciou činnosti členov pracujúcich na lôžkových oddeleniach

Urologické oddelenie, FNsP
Nitra

MUDr.
Ladislav Macko

2. viceprezident
Predseda Sekcie neštátnych urológov

UROCENTRUM
LEVICE

Prim. MUDr. Ľubomír Velk,
PhD., MPH

Urologické oddelenie
Košice

Prim. MUDr.
Boris Kollárik,
PhD., FEBU

Urologické oddelenie,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Bratislava

MUDr. Jozef Babeľa, PhD.

II. urologická klinika SZU
Banská Bystrica

Prednosta MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

II. urologická klinika SZU
Banská Bystrica


Prednosta
Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Urologická klinika JLF UK a UNM
Martin

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

vedecký sekretár

Urologické oddelenie
Košice

Dozorná rada

MUDr. Martin Hrivňák, PhD.

Predseda dozornej rady

Urologická ambulancia
KošiceMUDr. Marek Brezovský, PhD.

Uroexam, s.r.o
NitraMUDr. Igor Millichovský

Urologické oddelenie NsP Šaca
Košice

Zasadania
Novozvoleného výboru SUS

Obdobie 10.6 2022 až 2026

1. zasadanie Výboru SUS: 

10.06.2022 – Šamorín X bionic

2. zasadanie Výboru SUS: 

07.07.2022 – online

3. zasadanie Výboru SUS: 

09.09.2022 – Donovaly

4. zasadanie Výboru SUS: 

08.10.2022 – Donovaly

5. zasadanie Výboru SUS: 

11.11.2022 – online

6. zasadanie Výboru SUS: 

25.11.2022 – hotel Grand, Jasná

Zasadania výboru

Obdobie 2018 až 2022

Zloženie výboru: Minčík, Macko, Baláž, Goncalves, Kollárik, Kertes, Korček, Velk, Marko

 

1. zasadanie Výboru SUS:  07.09.2018 – Donovaly

2. zasadanie Výboru SUS:  28.09.2018 – hotel Kaskády  

3. zasadanie Výboru SUS:  04.11.2018 –  Donovaly

4. zasadanie Výboru SUS:  18.01.2019 – Bratislava

5. zasadanie Výboru SUS:  22.03.2019 – Štúrovo 

6. zasadanie Výboru SUS:  06.04.2019 – Donovaly 

7. zasadanie Výboru SUS:  17.05.2019 – Nitra 

8. zasadanie Výboru SUS:  05.06.2019 – Martin 

9. zasadanie Výboru SUS:  13.09.2019 – Donovaly 

10. zasadanie Výboru SUS:  25.10.2019 – Martin

11. zasadanie Výboru SUS:  20.12.2019 –  Donovaly 

12. zasadanie Výboru SUS:  05.06.2020 – Donovaly  

13. zasadanie Výboru SUS:  18.09.2020 – Kaskády  

14. zasadanie Výboru SUS: 23.10.2020 – online

15. zasadanie Výboru SUS:  30.10.2020 – online 

16. zasadanie Výboru SUS:  06.11.2020 – online 

17. zasadanie Výboru SUS:  13.11.2020 – online 

 

18. zasadanie Výboru SUS:  20.11.2020 – online 

19. zasadanie Výboru SUS:  27.11.2020 – online

20. zasadanie Výboru SUS:  05.02.2021 – online 

21. zasadanie Výboru SUS:  26.02.2021 – online

22. zasadanie Výboru SUS:  12.03.2021 – online

23. zasadanie Výboru SUS:  19.03.2021 – online   

24. zasadanie Výboru SUS:  26.03.2021 – online 

25. zasadanie Výboru SUS: 09.04.2021 – online 

26. zasadanie Výboru SUS:  14.05.2021 – online 

27. zasadanie Výboru SUS:  10.06.2021 – Donovaly

28. zasadanie Výboru SUS:  06.08.2021 – online

29. zasadanie Výboru SUS:  24.08.2021 – online

30. zasadanie Výboru SUS:  05.09.2021 – online

31. zasadanie Výboru SUS:  19.09.2021 – online 

32. zasadanie Výboru SUS:  22.09.2021 – Košice 

33. zasadanie Výboru SUS:  10.11.2021 – online 

34. zasadanie Výboru SUS:  12.11.2021 – Zvolen

 

35. zasadanie Výboru SUS:  17.12.2021 – online 

36. zasadanie Výboru SUS:  04.02.2022 – online

37. zasadanie Výboru SUS:  28.04.2022 – Donovaly Residence

38. zasadanie Výboru SUS:  19.05.2022 – online

39. zasadanie Výboru SUS:  08.06.2022 – Šamorín X bionic

7. zasadanie Výboru SUS:  01.03.2023 – online

8. zasadanie Výboru SUS:  05.04.2023 – online

9. zasadanie Výboru SUS:  28.04.2023 – Donovaly

10. zasadanie Výboru SUS:  21.05.2023 – online

11. zasadanie Výboru SUS:  14.06.2023 – Prešov, Hotel Dukla

12. zasadanie Výboru SUS:  13.09.2023 – online