SUS žurnál e-klub

Šablóna na prezentáciu kazuistiky

Nižšie nájdete na stiahnutie podklady k vyhotoveniu prezentácie kazuistík pre účastníkov SUS žurnál e-klubu:

elektronické vzdelávanie formou pravidelných diskusií (e-konferencie)

Vážení kolegovia,

v prvom rade dúfame, že túto novú neľahkú situáciu (pandémia COVID-19) zvládate v dobrom zdraví aj napriek mnohým obmedzeniam a vážnym problémom, ktoré táto doba so sebou priniesla. Uvedená situácia je tiež príčinou toho, že nie je možná realizácia tradičných konferencií a ostatných plánovaných podujatí v kalendári SUS.

Jednou z hlavných funkcii Slovenskej urologickej spoločnosti je odborné vzdelávanie našich členov, preto sa Výbor SUS rozhodol vytvoriť možnosť elektronického vzdelávania formou pravidelných diskusií (e-konferencie).

Dovoľte mi, aby som v mene Výboru SUS predstavil novú edukačnú platformu “SUS žurnál e-klub”. Táto elektronická forma vzdelávania bude pravidelne v 2 týždňových intervaloch rozoberať novinky z medzinárodnej literatúry zamerané na rôzne aspekty urológie so striedaním prezentácii kazuistík z reálnej praxe.

Veríme, že napriek pracovnému vyťaženiu si nájdete čas na tieto semináre a túto novú platformu vzdelávania si obľúbite a do budúcna sa stane pevnou súčasťou edukačného kalendára SUS. Uvítame aktívnu účasť všetkých záujemcov, či už o prípravu kazuistík, ako aj rozboru publikovanej literatúry.

Ďalší SUS žurnál e-klub sa uskutočnil 30. marca cez intertnetovú aplikáciu Zoom, ktorú si môžete stiahnuť aj vy cez link nižšie:

Tešíme sa na naše spoločné stretnutia a budeme veľmi radi, ak sa nás čo najviac aktívne zapojí!

S pozdravom

Boris Kollárik
Vedecký sekretár SUS

Ivan Minčík
Prezident SUS