Ekonomicky samostatná SUS

Ekonomicky samostatná SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

v súlade s viacerými uzneseniami prijatými zhromaždením členov SUS a Výborom SUS realizoval Výbor SUS dlhodobý zámer SUS spočívajúci v nadobudnutí ekonomickej a právnej nezávislosti našej odbornej spoločnosti tým, že podnikol kroky, ktoré viedli k úspešnému zaregistrovaniu Slovenskej urologickej spoločnosti ako samostatnej právnickej osoby Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Slovenská urologická spoločnosť je od momentu registrácie ministerstvom dňa 6. 8. 2018 samostatnou právnickou osobou (ekonomicky nezávislou od Slovenskej lekárskej spoločnosti) s vlastným identifikačným číslom organizácie (IČO). Uvedené nám umožní, podobne ako iným lekárskym odborným spoločnostiam, efektívnejšie organizovanie našej činnosti. To umožní zjednodušenie administratívy, zníženie nákladov a transparentnosť v spravovaní majetku a v rozhodovacích procesoch.

Postup pri registrácii do ekonomicky samostatnej SUS

1. Za účelom plynulého prechodu členov do ekonomicky samostatnej SUS je v zaregistrovaných stanovách uvedené, že doterajší členovia SUS ako organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stávajú automaticky členmi SUS ako samostatnej právnickej osoby.

2. Ak si z akéhokoľvek dôvodu neželáte, aby ste sa stali členmi SUS ako samostatnej právnickej osoby, prosím pošlite vyhlásenie č.1 (viď príloha) na adresu registracia.sus2018@gmail.com príp. písomné vyhlásenie poštou na adresu Slovenská urologická spoločnosť, Strečnianska 13, 85105 Bratislava do 30 dní od doručenia tohto emailu.

S úctou,

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message