Urológia na kongrese SVLS 2021

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické témy a to uroinfekcie, BPH a Ca prostaty.

Ako prvý prezentoval urológiu Doc. MUDr. Goncalves, ktorý vysvetlil urologické postupy pri recidivujúcich uroinfektoch, nekomplikovaných i komplikovaných zápaloch močových ciest či urosepse Poukázal na to, že bezpríznaková bakteriúria sa lieči antibiotikami len u presne definovaných stavov, bežne ju liečiť netreba, V ďalšej časti vysvetll postupy pre recidivujúcich uroinfektoch žien všeobecne i v gravidite, správny výber ATB, dávkovanie, zdôraznil rizikovosť ciprofloxacínu, pri opakovanom podávaní antibiotika mať to podložené kultiváciou moču, význam dôslednej anamnézy k stratifikácii komplikovaných IMC i stavy, kde je vhodné podávať antibiotiká parenterálne.

V druhej prezentácii MUDr Macko hovoril o BPH, o správnych postupoch pri diagnostike, potrebe prístrojového vybavenia tých, ktorí sa týmto základným urologickým ochorením zaoberajú, okrem povinnej výbavy prístrojom na analýzu moču sa bez sonografu a uroflowmetra nedá správne stanovať diagnóza či komplikácie BPH i indikácia na správny liečebný postup. Uviedol konzervatívnu i operačnú liečbu v SR, kde okrem TUR prostaty ako zlatého štandardu, otvorenej prostatektomie existuje možnosť laserových operácií i miniinvazívnych operačných postupov. Tiež poukázal na urologické kontroly a nutnosť urologických preventívnych vyšetrení i pre pacientov po operáciách prostaty pre BPH.

Záverečnú prednášku mal doc Minčík o karcinóme prostaty a správnych postupoch, ktoré smerujú k skorému záchytu ochorenia, hovoril o incidencii a prevalencii ochorenia vo svete i SR, o výrazne drahšej liečbe pri metastatickom ochorení, ktoré je v SR pri diagnostike časté. Poukázal na indikácie biopsie prostaty, zmeny, ktoré prinieslo MR prostaty a cielená biopsia prostaty. V ďalšej časti zdôraznil význam preventívnych urologických prehliadok, ich náplň, frekvencie, vekové ohraničenia. Problémy v praxi robí povinnosť mať výmenný lístok k vyšetreniu, pre všeobecného lekára dnes nemožnosť vyšetriť PSA, iná frekvencia preventívneho vyšetrenia u všeob. lekára a urológa, rozdielnosť postojov jednotlivých poisťovní k preventívnemu urologickému vyšetreniu. Oproti minulosti dochádza k zmenu názorov na skríning, v Barcelone 2019 na kongrese EAU bolo odprednášané o znižovaní mortality na karcinóm prostaty tam, kde sa skríning robil.

Všetky prednášky boli pre všeobecných lekárov veľkým prínosom obohatenia o nové vedomosti a boli dobrým podkladom pre vzájomnú spoluprácu.

Zapísal 13.9.2021
MUDr. Ladislav Macko

Ďalšie aktuality

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

List od AIFP Slovakia

Vážení členovia SUS, pozrite si list, ktorý sme dostali od AIFP: Vážený pán prezident, dovoľte mi, v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, adresovať Vám list,

Zdieľať:

Send Us A Message