2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou z nových možností, ktorú sme získali ekonomickým osamostatnením a transformáciou na občianské združenie je odoslanie 2% dane na náš účet:

Obchodné meno: Slovenská urologická spoločnosť o.z.

Právna forma: Občianské združenie

Sídlo: Strečnianska 13, 851 05 Bratislava – Petržalka

IČO: 51822814

DIČ: 2120917568

Názov účtu: Slovenská urologická spoločnosť o.z.

Číslo účtu: 2945062584

Názov banky: Tatra banka a.s.

Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

IBAN: SK93 1100 0000 0029 4506 2584

SWIFT: TATRSKBX

Táto výzva Výboru SUS je určená všetkým členom aj nečlenom SUS, zdravotníkom aj nezdravotníkom, ktorí sú ochotní prispieť k tejto aktivite.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti o.z.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

List od AIFP Slovakia

Vážení členovia SUS, pozrite si list, ktorý sme dostali od AIFP: Vážený pán prezident, dovoľte mi, v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, adresovať Vám list,

Zdieľať:

Send Us A Message