Projekt urodynamických centier na Slovensku

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre skupinu pacientov so spinálnou traumou a pacientov so sklerózou multiplex. Úroveň zabezpečenia komplexnej starostlivosti o pacientov na intermitentnej katetrizácii je garantovaná dodržiavaním guidelines EEAU (https://uroweb.org/guideline/neuro-urology/#3_4).

Neoddeliteľnou súčasťou projektu je edukačná podpora centier a ich zdravotníckeho personálu, rovnako tiež dôsledná edukácia pacienta na samocievkovanie, a to ako v teoretickej tak i praktickej úrovni.

Koncepcia projektu je odborne podporená Slovenskou urologickou spoločnosťou a vychádza z 25 rokov skúseností spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. v Českej republike a Slovenskej republike na pozícii dodávateľa špičkových zdravotníckych technológií s ponukou komplexného sortimentu.

Prihláška do projektu urodynamických centier je dobrovoľná a spoločnosť B. Braun Medical s.r.o. si vyhradzuje právo na overenie úrovne poskytovanej starostlivosti prihláseného zariadenia a následného rozhodnutia o zaradení daného pracoviska do projektu.

Spracovanie osobných údajov, ich archivácia a použitie slúžia výhradne pre účely projektu urodynamických centier a je v súlade s požiadavkami GPDR.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

List od AIFP Slovakia

Vážení členovia SUS, pozrite si list, ktorý sme dostali od AIFP: Vážený pán prezident, dovoľte mi, v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, adresovať Vám list,

Zdieľať:

Send Us A Message