Elektronické voľby SUS 2018 – odsúhlasené

Elektronické voľby SUS 2018 – odsúhlasené

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

oznamujeme Vám, že:

dňa 13. apríla 2018 Volebná komisia SUS na základe pravidiel určených po konzultácii SLS s Výborom SUS pre korešpondenčné hlasovanie, týkajúce sa hlasovania o súhlase s Elektronickými voľbami do orgánov Slovenskej urologickej spoločnosti konštatovala, že s jednokolovými elektronickými voľbami súhlasí 99,6875% členov SUS.

Na základe uvedenej skutočnosti budú vyhlásené Elektronické voľby do orgánov SUS podľa pravidiel, ktoré boli Vami schválené:

1. Volebná komisia urobí registráciu Vašej e- mailovej adresy v centrálnej evidencii gReception Voting. Vstup k hlasovacím formulárom bude možný len cez centrálne zaregistrované e- mailové adresy, na ktoré Vám príde prístupové heslo. Elektronická kontrola hlasovania zabezpečuje, aby každý člen spoločnosti hlasoval iba jedenkrát (systém neumožní opakované hlasovanie z jednej e-mailovej adresy, ani žiadnu manipuláciu vo voľbách).

2. Po prihlásení do volebného systému sa otvorí zoznam všetkých členov SUS, z ktorých môžete navrhnúť deväť kandidátov do Výboru SUS a troch do Dozornej rady SUS. Návrh menšieho počtu kandidátov bude akceptovaný, hlasovanie s väčším počtom kandidátov bude neplatné.

3. Elektronické hlasovanie : začiatok 7.mája 2018 o 8,00 hod. – ukončenie hlasovania – 20. mája 2018 – 24,00 hod.

Spracovanie výsledkov elektronických volieb softwérovou spoločnosťou GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, ktorá vystaví protokol o výsledkoch volieb do 25.mája 2018 a výsledky volieb odovzdá členom volebnej komisie.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message