Elektronické voľby SUS 2018

Elektronické voľby SUS 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

v zápisnici zo zasadnutia Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti z konca minulého roku sme Vás informovali, že Slovenská urologická spoločnosť plánuje v roku 2018 uskutočniť elektronické voľby do Výboru SUS a do Dozornej rady SUS. Naše rozhodnutie vyplýva zo snahy akceptovať zmeny, ktoré súvisia s elektronizáciou slovenského zdravotníctva, ktoré platia od 1.1.2018. Vychádzajúc z tejto platformy Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa na svojom zasadnutí dňa 8.12.2017 rozhodol, že pre voľby do Výboru SUS, ktoré sa uskutočnia v roku 2018 uplatní takisto elektronickú formu volieb namiesto doterajšieho korešpondenčného volebného postupu. V tejto súvislosti Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti prijal stanovisko v ktorom preferuje jednokolové elektronické voľby, ktoré majú tajný charakter v súlade s platným Volebným poriadkom SLS.

Oslovili sme viacero softvérových firiem s požiadavkou realizácie elektronických volieb, ktoré by boli transparentné, jednoduché, so zaručením bezpečnosti, zárukou tajnosti volieb, softvérového overenia idendity hlasujúceho a jeho oprávnenosť na voľby, uzavretia jeho odoslaného hlasovania proti možnosti zmien či druhého hlasovania. Okrem rešpektovania týchto pravidiel elektronické voľby prinášajú viacero výhod zjednodušenia volebných procesov: šetrí sa na poštovnom, šetrí sa čas pre hlasujúceho (nemusí chodiť na poštu) i čas pre organizátorov, jednoduchosťou vyhodnocovania výsledkov volieb.

Z údajov, ktoré sme v rámci nášho prieskum získali je v tejto súvislosti pre nás najprijatelnejším súčasný postup Českej lekárskej spoločnosti, ktorá združuje 165 organizačných zložiek (viac ako 118 odborných spoločností, 37 spolkov lekárov ), kde ročne prebieha okolo 30 volieb. Česká lekárska spoločnosť zvolila pre elektronické voľby softwerovú aplikáciu gReception Voting, ktorú zabezpečuje firma GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o., Nákupní 1127/G, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 24205737, DIČ: CZ24205737, https://voting.greception.com/. Po oboznámení sa s rôznymi elektronickými volebnými systémami považujeme gReception Voting za systém splňujúci naše kritériá a v danom momente za najlepšiu možnosť na realizáciu elektronických volieb. Funkčnosť a bezproblémovosť elektronického volebného systému gReception Voting je už overené praxou v Českou lekárskou spoločnosťou. Na tejto stránke si môžete pozrieť certifikát bezpečnosti elektronických volieb firmy GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE.

Veríme, že aktívne podporíte tento pilotný projekt, ktorý bude vyžadovať viacero spoločných krokov.

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message