Hodnotenie činnosti Výboru SUS za obdobie od 6. 6. 2014 do 6. 6. 2018

Hodnotenie činnosti Výboru SUS za obdobie od 6. 6. 2014 do 6. 6. 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

prinášame Vám správu, ktorá sa týka činnosti Výboru SUS za obdobie od 6.6.2014 do 6.6.2018. V tejto analýze sú uvedené iba najpodstatnejšie údaje týkajúce sa našej činnosti v tomto období. Podrobné údaje o všetkom čo sa počas funkčného obdobia Výboru SUS dialo ste dostávali pravidelne vo viacerých spôsoboch:

1. Z každého zasadnutia Výboru SUS sme Vám zasielali zápisnice

2. Informácie o pripravovaných podujatiach a iných dôležitých činnostiach SUS boli vždy uvedené na webovej stránke SUS

3. Všetci členovia SUS, ktorí mali zaregistrovanú mailovú adresu dostávali priebežne aj množstvo ďalších informácií

Aby ste si mohli pripomenúť tieto informácie, posielame Vám v prílohe všetky zápisnice zo zasadnutí Výboru SUS, hodnotiace správy prezentované na Plenárnych schôdzach a zápisnice z Plenárných schôdzi SUS.

za Výbor SUS

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD
prezident Slovenskej urologickej Spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message