Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické témy a to uroinfekcie, BPH a Ca prostaty. Ako prvý prezentoval urológiu Doc. MUDr. Goncalves, ktorý vysvetlil urologické postupy pri recidivujúcich uroinfektoch, nekomplikovaných i komplikovaných zápaloch močových ciest či urosepse […]

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou z nových možností, ktorú sme získali ekonomickým osamostatnením a transformáciou na občianské združenie je odoslanie 2% dane na náš účet: Obchodné meno: Slovenská urologická spoločnosť o.z. Právna forma: Občianské združenie […]

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre skupinu pacientov so spinálnou traumou a pacientov so sklerózou multiplex. Úroveň zabezpečenia komplexnej starostlivosti o pacientov na intermitentnej katetrizácii je garantovaná dodržiavaním guidelines EEAU (https://uroweb.org/guideline/neuro-urology/#3_4). Neoddeliteľnou súčasťou projektu je edukačná […]

MZ SR vymenovalo nových Krajských odborníkov pre urológiu

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa teší, že po dlhom čase Ministerstvo zdravotníctva SR konečne vymenovalo nových Krajských odborníkov pre Urológiu na obdobie od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2024. Prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.VUC Bratislava MUDr. Jozef MarkoVUC Nitra prim. MUDr. Peter Kohutek, PhD.VUC Trenčín Doc. MUDr. Ján Lupták, PhD.VUC Žilina MUDr. Jozef Bábeľa, […]

List od AIFP Slovakia

Vážení členovia SUS, pozrite si list, ktorý sme dostali od AIFP: Vážený pán prezident, dovoľte mi, v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, adresovať Vám list, v ktorom by sme Vám radi predstavili stanovisko a prístup členov našej asociácie k usporadúvaniu sprievodných podujatí a spoločenských večerov počas vzdelávacích a vedeckých podujatí organizovaných odbornými spoločnosťami z hľadiska […]

Prihláška do Projektu ČIK centier

Centrum pre edukáciu a praktický nácvik čistej intermitentnej (auto)katetrizácie Úvodné informácie Projekt je realizovaný z edukačného grantu spoločnosti Coloplast A/S Slovensko, odborne ho zastrešuje Slovenská urologická Spoločnosť (SUS). Je určený pre teoretickú aj praktickú edukáciu pacientov o intermitentnej autokatetrizácii. Spoločnosť Coloplast A/S a SUS ako správcovia osobných údajov spracúvajú na základe tejto prihlášky osobné údaje […]

Movember 2018 – report

Vážení členovia SUS, v prílohe Vám pozrite súhrnnú prezentáciu k vyhodnoteniu kampane Movember 2018, spolu aj s dokumentom a mediálnymi výstupmi. O karcinóme prostaty budeme podrobne hovoriť na Onkourologickom sympóziu 5. – 6. apríla na Donovaloch aj v súvislosti s intenzívnou aktivitou Európskej urologickej spoločnosti týkajúcou sa skríningu karcinómu prostaty. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Plán podujatí SUS na rok 2019

Vážení členovia SUS, Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti na svojom zasadnutí 18. januára 2019 schválil zoznam odborných podujatí, ktoré bude SUS organizovať v roku 2019. Uvádzame aj zoznam niektorých zahraničných urologických podujatí (viac na adrese https://uroweb.org, Events Calendar). Na našej webovej stránke budeme postupne zverejňovať podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach včítane odborného programu a organizačných pokynov. Za […]

Kompletné výsledky hlasovania do Výboru SUS a Dozornej rady SUS 2018 – 2022

Pozrite si kompletné výsledky v prílohách: 1. Výsledky Elektronických volieb do orgánov Slovenskej urologickej spoločnosti na obdobie jún 2018 – jún 2022 Na Plenárnej schôdzi členov Slovenskej urologickej spoločnosti , ktorá sa uskutočnila dňa 7.6.2018 boli vyhlásené výsledky elektronického hlasovania, ktoré sa uskutočnilo v období od 7.5. do 20.5. 2018. Výsledky vyhlásil predseda Volebnej komisie […]