List od AIFP Slovakia

List od AIFP Slovakia

Vážení členovia SUS,

pozrite si list, ktorý sme dostali od AIFP:

Vážený pán prezident,

dovoľte mi, v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, adresovať Vám list, v ktorom by sme Vám radi predstavili stanovisko a prístup členov našej asociácie k usporadúvaniu sprievodných podujatí a spoločenských večerov počas vzdelávacích a vedeckých podujatí organizovaných odbornými spoločnosťami z hľadiska možnosti ich podpory zo strany inovatívneho priemyslu.

Radi by sme Vás zároveň poprosili o zdieľanie tohto stanoviska so všetkými Vašimi členmi.

Ďakujeme Vám

S pozdravom

Martina Medová, Project Manager AIFP Slovakia

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident SUS

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message