Workshop venovaný Botoxu

Workshop venovaný Botoxu

V utorok 13. októbra 2015 sa na prešovskom Urologickom oddelení uskutočnil workshop venovaný novej metóde liečby dráždivého a neurogénneho močového mechúra. Od júla tohto roku bol aj na Slovensku schválený Botox – botulotoxín typ A, na použitie v urologickej praxi. Botox je v urológií indikovaný u pacientov, kde nie je dostatočne účinná alebo možná liečba anticholinergikami.

Celý deň sa niesol v priateľskom a kolegiálnom duchu

V prvej časti prebehol teoretický úvod, kde sme sa oboznámili s históriou, mechanizmom účinku a spôsobmi aplikácie botoxu do močového mechúra. Následne sme od teórie pristúpili k praktickej časti. Mali sme možnosť prejsť pekným, moderne prerobeným oddelením a naživo sledovať aplikáciu botulotoxínu u dvoch pacientov. Ocenili sme mnohé praktické rady, ktoré nám doc. Minčík ochotne odovzdával. Podrobne sme diskutovali o možných problémoch a úskaliach spojených s aplikáciou botoxu.

Ako bonus sme sa zúčastnili na zvyšku operačného programu,

kde sme odpozorovali mnohé tipy a triky ktoré sa inak ako z „live“ workshopu len ťažko dozviete. Celý deň sme završili chutným obedom v miestnom steakhouse, po ktorom sme sa všetci rozlúčili.

Za usporiadanie workshopu ďakujeme Doc. Minčíkovi a oddeleniu urológie FNsP J. A. Reimana v Prešove.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message