Protónová liečba karcinómu prostaty

Protónová liečba karcinómu prostaty

Vážení členovia SUS,

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti Vám odporúča, aby ste v súčasnosti neindikovali liečbu karcinómu prostaty protónovým žiarením. Toto odporúčanie súvisí s našou podrobnou analýzou aktuálne dostupných odborných informácií o onkologických výsledkoch tejto liečby, ktoré nie sú lepšie ako sú výsledky štandardnej rádioterapie.

Naše odporúčanie sme konzultovali aj s hlavným odborníkom MZ SR pre radiačnú onkológiu Doc. MUDr. P. Dubinským, PhD., ktorý okrem medicínskej nevhodnosti tohto spôsobu terapie poukazuje aj na neadekvátne vysoké náklady tejto liečebnej modality vo vzťahu k terapeutickému prínosu u pacienta s karcinómom prostaty.

Podobný názor prezentovala svojim členom aj Česká urologická spoločnosti, ktorá svoje stanoviská uverejnila na ich internetovej stránke www.cus.cz (celý článok TU).

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message