Aktivita SLS a SLK proti negatívnym opatreniam voči zdravotníkom

Aktivita SLS a SLK proti negatívnym opatreniam voči zdravotníkom

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

na tejto stránke môžete získať informácie o aktivite a jednotlivých krokoch, ktoré v prospech zdravotníkov uskutočnili SLK a SUS formou rôznych vyhlásení k súčasným negatívnym postupom voči zdravotníkom. Výbor SUS sa uvedenými záležitosťami bude zaoberať na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2015 v hoteli Kontakt vo Vysokých Tatrách. Ak máte k uvedenej problematike nejaké doplňujúce návrhy, prosím pošlite ich mailom na adresu: ivana.fedurcova@unipo.sk.

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK) vypracovali spoločné zásadné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom na zmeny a doplnenia:

 • zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
 • zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
 • zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • a doplnení niektorých zákonov, ktoré zaslala ministrovi zdravotníctva SR.

Obidve inštitúcie v nich upozorňujú na diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov a ich negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania.

Absolvovali niekoľko spoločných pracovných stretnutí a rokovaní, ktoré iniciovali:

 • v Národnej rade SR – Výbore pre financie a rozpočet,
 • na Ministerstve zdravotníctva SR a
 • na Ministerstve financií SR (nižšie si môžete stiahnuť prehľad všetkých aktivít SLS a SLK).
  Prehľad spoločných aktivít (.doc, 79 kB)

 

Pripravili stanoviská a dokumenty, z ktorých niektoré Vám zasielame na vedomie:

 • 1. Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k legislatívnemu návrhu tzv. „protikorupčného vzdelávania“ zo dňa 25. 8. 2015.
  Stiahnuť dokument (.doc, 167 kB)
 • 2. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR v ktorom predkladajú spoločné návrhy na riešenia protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva zo dňa 27. 8. 2015.
  Stiahnuť dokument (.doc, 192 kB)
 • 3. List SLS zaslaný riaditeľovi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Mgr. Ing. Martinovi Filkovi, MSc., zo dňa 12. 8. 2015, ktorý sa týka zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov a okruhu otázok, ktoré považujeme za prioritné riešiť.
  Stiahnuť dokument (.pdf, 1,7 MB)
 • 4. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 19. 8. 2015, ktorým reagujú na návrh zákona č. 578/2004 Z.z., ale aj iné legislatívne návrhy a konštatujú, že:
  Stiahnuť dokument (.pdf, 239 kB)

„Zdravotnícki pracovníci, nie sú tí, ktorých treba neustále kriminalizovať, ale tí, prostredníctvom ktorých sa v rezorte lieči pacient a vykonáva prevencia. V tejto úlohe sú nezastupiteľní a nenahraditeľní. Preto si zasluhujú zmenu prístupu, dôstojnú vzájomnú komunikáciu, vážnosť, úctu a ochranu pred akýmikoľvek legislatívnymi úpravami, ktoré ich zbytočne zaťažujú na úkor výkonu zdravotníckeho povolania. Predstavitelia obidvoch inštitúcií požiadali ministra zdravotníctva SR o osobné stretnutie.“

(Poznámka: má sa uskutočniť 4. 9. 2015).

Za výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda SUS

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message