Letný pozdrav Výboru SUS

Letný pozdrav Výboru SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

začína sa dovolenkové obdobie na ktoré sa určite všetci tešíte. Čo sa týka práce Výboru SUS máme za sebou hektické obdobie, ktoré vyvrcholilo 22. výročnou konferenciou v Prešove. Na konferencii sa zúčastnilo 229 lekárov a 123 sestier (spolu 352 účastníkov). Podľa množstva priaznivých ohlasov sa konferencia vydarila a našu činnosť členovia SUS hodnotia pozitívne.

Skôr, než sa všetci rozídeme na zaslúžené dovolenky, ostáva vyriešiť niekoľko úloh.

Aktívna účasť na CEM15

Najakútnejšou úlohou, ktorej plnenie sa bohužiaľ prekrýva s letnými dovolenkami je prihlásenie sa na aktívnu účasť na Central European Meeting, ktorý sa uskutoční 2. – 4. 10. 2015 v Budapešti. Termín prihlásenia abstraktov je do 1. augusta. Je to podujatie, na ktorom by mali hlavne mladí urológovia získavať medzinárodné skúsenosti týkajúce sa prípravy prednášok a ich prezentovania v cudzom jazyku.

Kontakt na podujatie je na adrese cem15.uroweb.org, prihlásenie abstraktov na abstracts.uroweb.org. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti verí, že slovenská urológia bude mať dostatočné zastúpenie, tým viac, že aktívnym účastníkom, ktorí sú registrovaní v sekcii Mladých urológov budú náklady na účasť na CEM uhradené.

Odborná činnosť v EAU sekciach

Druhá výzva je adresovaná takisto mladej a strednej generácii urológov a súvisí s možnosťami zapojenia sa do odbornej činnosti v EAU sekciach, napríklad pri príprave Guidelines. Kto má dostatočný počet publikácií registrovaných v databázach PubMed resp. Scopus a má o takúto ponuku záujem, prosím ozvite sa členom výboru SUS.

Najbližšie domáce podujatia

Z domácich podujatí, ktoré sa uskutočnia v septembri, bude ako prvé stretnutie Neštátnych urológov, ktoré bude v hoteli Kontakt v Tatrách – piatok a sobotu – 11. až 12.septembra 2015.

Druhé odborné podujatie v septembri bude Škola urológie v dňoch 18. – 19. 9. 2015. Miesto konania Vám ešte upresníme.

V termíne od 14. – 18. 9. 2015 je tzv. Európsky týždeň urológie, ktorého tohtoročnou náplňou je diagnostika a liečba karcinómu prostaty.

Záver

Na záver Vám Výbor SUS ďakuje za podporu a účasť na podujatiach, ktoré sa uskutočnili v nedávnom období.

V mene všetkých členov výboru Vám prajem krásne leto, veľa pekných zážitkov, príjemný odpočinok a tešíme sa na spoluprácu v septembri.

Ivan Minčík

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message