Čo že je to 60-tka…

Čo že je to 60-tka…

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti blahoželá všetkým svojim členom, ktorí tohto roku oslávili, alebo oslávia 60-tku. Pri tejto príležitosti všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, nízke PSA, kvalitnú … a veľa pracovných úspechov v ďalších rokoch.

Jubilanti

 • Prof. MUDr. Habte Alemayehu, CSc.
 • MUDr. Karol Červenčík
 • MUDr. Valentín Daňo
 • MUDr. Marián Harmaňoš
 • MUDr. Štefan Horváth
 • MUDr. Miroslav Iláš
 • MUDr. Vladimír Kittel
 • MUDr. Viktor Kováčik
 • MUDr. Jozef Lalinský
 • MUDr. Ladislav Macko
 • Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
 • MUDr. Vladimír Nemčovič
 • MUDr. Ivan Riedl
 • MUDr. Domicián Zahorjan

Za výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message