Úspešná účasť slovenských urológov na 15th Central European Meeting (CEM)

Úspešná účasť slovenských urológov na 15th Central European Meeting (CEM)

V dňoch 2. – 4. októbra 2015 sa v Budapešti uskutočnil Stredoeurópsky urologický kongres (15th Central European Meeting) s mezinárodnou účasťou (369 účastníkov). Podujatia sa zúčastnili významné osobnosti európskej urologickej spoločnosti z krajín Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Slovinska, Chorvátska, Talianska, Nemecka a Ukrajiny.

Mapa účastníkov podľa jednotlivých krajín

V rámci slovenskej urologickej obce bolo prítomných 23 urológov. Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Európskej urologickej spoločnosti (European Urology), ktorý má mimoriadne vysoký impact faktor – 13.938 (Bratislavské lekárske listy majú impact factor 0.439). Okrem aktívnej účasti sme na tomto významnom podujatí získali tiež cenné a praktické informácie o liečbe infekcii močových ciest, uroonkologických ochorení, praktické zručnosti v operatíve a diagnostike urologických ochorení.

Z pohľadu SUS účasť na kongrese možno čo do kvality aj kvantity považovať za najúspešnejšiu za posledné roky:

  • 23 účastníkov
  • 14 prezentovaných abstraktov
  • presedníctvo sekcií Doc. Minčík, Dr. Romančík, Dr. Ľachváč
  • panelová diskusia Doc. Weibl a Dr. Laurinc
  • 1. cena za prezentáciu posteru – Doc. Weibl a kol.
  • 2. cena – prednáška v rámci sekcie mladých urológov – Dr. Kollárik

Foto 1: „východoslovenská zostava“ účastníkov na 15th Central European Meeting v Budapešti
Zľava: MUDr. I. Perečinský, MUDr. L. Čmarada, MUDr. Ľ. Lachváč (KE), MUDr. E. Lukáčová, Doc. MUDr. I. Minčík, MUDr. P. Ščešňák
Foto 2: MUDr. Boris Kollárik preberá diplom za 2. miesto v sekcii mladých urológov
Zľava : Prof. Nyradyi, Prof. Tenke (prezident CEM15), Prof. Djavan (prezident Regional EAU Office), MUDr.Kollárik, Prof. Chapple (prezident EAU) – prvý zprava

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message