Postery: Karcinóm močového mechúra

Postery: Karcinóm močového mechúra

Stiahnite si vybraný poster kliknutím na jeho názov.

41. Je rizikovým faktorom absencia svaloviny vo vzorkách TURBT u stredne a vysoko rizikových NMIBC?

R. Tomaškin, M. Jonáš, J. Šulgan, B. Eliáš, J. Kliment (Martin, SK)

42. Orgán šetriaca liečba infiltratívnych nádorov močového mechúra

B. Eliáš, R. Tomaškin, J. Kliment ml., J. Šulgan, J. Kliment (Martin, SK)

43. Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů měchýře: korelace léčebné odpovědi a přežití pacientů

M. Staník, A. Poprach, D. Macík, I. Čapák, J. Jarkovský, N. Marečková, D. Malúšková, J. Doležel (Brno, CZ)

44. Zhodnotenie radikálnej cystektómie pre infilatrtívny TU močového mechúra za roky 2007-2015 vo FN Nitra

Ľ. Kuťková, D. Malíková, M. Korček, J. Marko, V. Nemčovič, J. Barta (Nitra, SK)

48. Neurotelové malígne nádory močového mechúra

R. Dušenka, S. Dušenková, B. Eliáš, J. Švihra, J. Kliment (Martin, SK)

49. Neuroendokrinný karcinóm močového mechúra

E. Žurkovská, I. Minčík, I. Viľcha (Prešov, SK)

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message