Postery: Andrológia a vária

Postery: Andrológia a vária

Stiahnite si vybraný poster kliknutím na jeho názov.

50. Manažment pacientov so seminómom testis v I. klinickom štádiu

D. Ondruš, M. Ondrušová, V. Ušáková (Bratislava, SK)

51. Výsledky PET/CT a histologických nálezu po salvage retroperitoneální lymfadenektomii u pacientů s nonseminomovými tumory varlat

J. Jarabák, R. Zachoval, T. Buchler, Z. Donátová, J. Abrahámová, J. Grimová, P. Fencl, K. Šimonová (Praha, CZ)

53. Využití penis šetřících výkonů u nádorů penisu v klinické praxi

Š. Nykodýmová, I. Trávníček, M. Hora, O. Hes, M. Michal, D. Kazakov, K. Pizinger (Plzeň, CZ)

54. Parciálna amputácia penisu s rekonštrukciou glandu split skin graftom – video

M. Chocholatý, P. Dušek, M. Rejchrt, M. Babjuk, M. Čechová (Trenčín, SK)

55. Vretenovobunkový rabdomyosarkóm skróta

A. Miľová, R. Badejová, R. Luzan, J. Pokorný (Karlovy Vary, CZ)

57. Výsledky vazo-vazoanastomózy u pacientov po vazektómii

M. Chocholatý, M. Čechová, M. Babjuk, P. Hanek (Trenčín, SK)

58. Spontánne kvácanie obličky - kazuistika

M. Kožlej, L. Velk, A. Szalontay, M. Mošon (Košice, SK)

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message