Postery: Karcinóm obličky

Postery: Karcinóm obličky

Stiahnite si vybraný poster kliknutím na jeho názov.

31. Tkanivové a močové hladiny cytokínov, chemokínov a rastových faktorov v diagnostike karcinómu obličiek z jasných buniek

J. Ľupták, M. Kocmáľová, S. Fraňová, J. Švihra, M. Šútovská, J. Kliment, st. (Martin, SK)

32. Naše skúsenosti s imperatívnymi parciálnymi nefrektómiami

Ľ. Lachváč, V. Nagy, M. Iláš, J. Beck, Z. Nosáľová, P. Horváthová, L. Kišáková (Košice, SK)

33. Moderné trendy v chirurgickej liečbe Wilmsovho nádoru obličky

V. Baláž, J. Babeľa, P. Bician, J. Janek (Banská Bystrica, SK)

34. Spolupráca urológa a intervenčného rádiológa pri riešení komplikácií parciálnych nafrektómií

Ľ. Uherčík, M. Cvik, N. Striežencová, E. Mikurčík (Trnava, SK)

35. Celkové prežívanie pacientov so sarkomatoidne dediferencovaným karcinóm obličky

J. Šulgan, M. Jonáš, R. Tomaškin, J. Švihra, B. Eliáš, P. Slávik, J. Ľupták (Martin, SK)

36. Cystické tumory ledvin

T. Pitra, K. Procházková, I. Trávníček, T. Ürge, O. Hes, H. Mírka, M. Hora (Plzeň, CZ)

37. Leiomyosarkom ledviny - kazuistika

E. Poláčková, K. Spurná, O. Celman, K. Zita (Břeclav, CZ)

38. Relaps lokální recidivy renálního karcinomu po ošetření pomocí NanoKnife®

J. Pokorný, J. Hofmann, M. Šurík, R. Luzan, A. Vopelka, P. Zuková (Karlovy Vary, CZ)

39. Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

J. Pokorný, R. Badejová, P. Zuková, A. Vopelka, A. Miľová (Karlovy Vary, CZ)

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message