Správa zo zasadania European Board of Urology

Správa zo zasadania European Board of Urology

Zasadanie EBU sa konalo v Kolíne n/Rýnom v Nemecku v dňoch 10. – 11. 10. 2014. Zasadali komisie pre akreditáciu vzdelávacích aktivít, tréningové centrá, skúšanie /FEBU/, ľudských zdrojov. Následne sa konalo spoločné rokovanie, kde boli prezentované výsledky zasadania jednotlivých komisií.

Úvodom bol predstavený model kompetencií:

 • 1. vedomosti, 2. skúsenosti, 3. zručnosť
 • 1. spoznávanie, 2. konanie
 • 1. vedieť, 2. vedieť ako, 3. ukazuje ako robiť, 4. koná
 • V priebehu budúceho roka je plánovaná implementácia EBU online logbook: eMedbook – program na webe: použitie aj cez aplikácie smartfónov: každý rezident a perspektívne každý lekár – špecialista bude mať konto, po prihlásení bude zadávať všetky svoje aktivity: diagnostické a terapeutické výkony (operácie), vzdelávacie aktivity, účasť na kongresoch, publikácie apod., rezidentov bude kontrolovať ich školiteľ. Bude nutný preklad programu do jednotlivých jazykov. Spôsob platby (cca 80 € ročne) buď individuálne alebo národnou urologickou spoločnosťou.
   
 • V súčasnosti na základe prieskumu 71 % rezidentov nemuselo robiť nijaký test operačných zručností, na atestácii sa hodnotia len teoretické vedomosti, pritom rezident tesne pred špecializačnou skúškou musí ovládať 14 výkonov: cystoskopia/biopsia/zavedenie stentu, biopsia prostaty, ESWL, urodynamické štúdie, cystostómia/nefrostómia, ureteroskopická dezintegrácia konkrementu, TURP/TURBT, cirkumcízia, orchiopexia, orchiektómia, cystolitotómia, transvezikálna prostatektómia, nefrektómia, zavedenie suburetrálnej pásky.Majú byť 4 stupne výcviku:
  • 1. asistent staršiemu kolegovi
  • 2. operatér s asistenciou staršieho kolegu
  • 3. operatér s asistenciou mladšieho kolegu
  • 4. asistent (teacher) mladšiemu kolegovi
  2 roky prípravy má stráviť rezident v akademickej inštitúcii.
 • EBU bude udeľovať certifikát Competent european urological surgeon (CEUS) mladým urológom, ktorí absolvujú ohodnotenie schopností v simulačných centrách. Cieľom je vyhľadávať a podporovať mladých nadaných operatérov. Národné spoločnosti sú povinné vyhľadávať a podporovať mladé talenty.
   
 • Národné spoločnosti by mali podporovať rezidentov skúške FEBU – písomná časť (preložená do lokálnych jazykov) by mohla byť súčasťou atestačnej skúšky.
   
 • Centrá na tréning rezidentov majú mať národnú resp. európsku certifikáciu – stanovený minimálny počet konkrétnych výkonov ročne, ktoré sa tam majú vykonávať. Špecializované centrá majú mať výcvik zameraný na ochorenie (PCa), nielen na konkrétnu liečebnú modalitu (RAPE).
   
 • Pri vzdelávaní klásť dôraz nielen na teoretické vedomosti, manuálne zručnosti, ale aj komunikačné schopnosti a rozvoj osobnostných vlastností: zodpovednosť, profesionalita, skromnosť, empatia a súcit, ľudskosť, otvorenosť, úcta, dôslednosť, prezieravosť.

Na záver som prezentoval pozvánku na Slovensko na ďalšie zasadanie EBU v Bratislave 8. a 9. mája 2015.

MUDr. Ľubomír Lachváč

Na stiahnutie

Správa zo zasadania EBU

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message