Udelenie najvyššieho ocenenia SUS Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc.

Udelenie najvyššieho ocenenia SUS Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc.

Koncom roka 2014 odchádza do dôchodku primár Urologického oddelenia FN L. Pasteura v Košiciach Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

Urologické oddelenie viedol 25 rokov, od roku 1990 doposiaľ. Počas svojej 40 ročnej odbornej urologickej praxe výrazne prispel k liečbe urologických pacientov z Košíc a okolitého regiónu. Ako prvý odborne špecializovaný detský urológ na Slovensku sa zaslúžil o rozvoj detskej urológie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj na Slovensku.

Je autorom a spoluautorom mnohých odborných prednášok a publikácií v našej i zahraničnej literatúre. Je členom viacerých našich i zahraničných odborných spoločností.

Jeho celoživotná medicínska práca si zaslúži úctu a osobitné uznanie. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti udelil pri tejto príležitosti Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc. najvyššie ocenenie SUS Čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti.

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message