Rok 2015 začíname s novými cieľmi

Rok 2015 začíname s novými cieľmi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

nedávno zvolený výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa 10. januára tohto roku stretol v Bystrej už na svojom piatom zasadnutí. Členovia výboru vyhodnotili krátke obdobie od zahájenia svojej činnosti kontrolou prijatých opatrení a úloh. Môžeme povedať, že do roku 2015 vstupujeme bez restov a s množstvom nápadov, predsavzatí a kreatívnych návrhov, ktoré chceme postupne realizovať. Našou prvoradou úlohou je, aby ste boli o všetkom dianí v Slovenskej urologickej spoločnosti kontinuálne informovaní. Máme k dispozícii dva informačné systémy, ktoré v súčasnosti intenzívne využívame. Člen výboru Dr. Macko vytvoril databázu Vašich internetových adries, na ktoré Vám aj tento rok budeme posielať zápisnice zo zasadnutí výboru, aby ste mohli spoločne s nami kontrolovať smerovanie a vývoj SUS. Druhou významnou formou komunikácie s členskou základňou je webová stránka SUS, ktorú intenzívne a pravidelne aktualizujeme a verím, že bude našim hlavným zdrojom informácii aj v najbližších rokoch. Elektronická komunikácia medzi členmi výboru je intenzívna, neuplynie takmer jediný deň, aby som nedostal od niekoho z členov výboru mailovú informáciu, ktorá sa vždy preposiela naraz všetkým členom výboru. Týmto spôsobom vieme spoločne reagovať na akékoľvek otázky a výbor pri svojich rozhodnutiach prezentuje stanovisko, s ktorým sa stotožňuje väčšina jeho členov.

Odborné podujatia v roku 2015

Slovenská urologická spoločnosť plánuje v roku 2015 viaceré odborné podujatia, ktoré sú zamerané na postgraduálnu edukáciu našich členov. Pri tejto našej hlavnej aktivite chceme s Vami úzko spolupracovať s cieľom zabezpečenia vysokej odbornej a organizačnej kvality našich podujatí. Za týmto účelom sme historicky prvýkrát vytvorili Kalendár podujatí, ktorý si môžete pozrieť na internetovej stránke Slovenskej urologickej spoločnosti (www.sus.sk).

V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že najdôležitejším a najväčším podujatím v roku 2015 bude 22. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v dňoch 10. – 12. júna v Prešove. Toto podujatie výbor Slovenskej urologickej spoločnosti zaradil na prvé miesto z hľadiska významu a odbornej dôležitosti. Samozrejme aj ostatné podujatia organizované a podporované SUS si zaslúžia Vašu osobnú účasť podľa odborných preferencií každého člena spoločnosti.

Želám všetkým členom Slovenskej urologickej spoločnosti v roku 2015 pevné zdravie a veľa pracovných úspechov a množstvo spoločných stretnutí na našich odborných podujatiach.

Ivan Minčík

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message