List prezidentovi Slovenskej republiky

List prezidentovi Slovenskej republiky

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

dovolíme si Vás informovať, že výbor SUS na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2015 v Bratislave schválil zaslanie listu prezidentovi Slovenskej republiky p. Andrejovi Kiskovi.

V liste žiadame prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti č. 577/2004 Zz, pretože niektoré jeho ustanovenia majú negatívny celospoločenský charakter, včítane negatívneho dopadu na činnosť špecializovaných odborných ambulancií.

Za výbor SUS,

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
člen výboru SUS poverený problematikou lôžkových pracovísk

MUDr. Ladislav Macko
predseda sekcie neštátnych urológov a člen výboru Urologickej sekcie SLK

Na stiahnutie:

List prezidentovi SR

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message