Životné jubileum významnej osobnosti slovenskej urológie

Životné jubileum významnej osobnosti slovenskej urológie

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. – 85. ročný

16. november 1929

Vážený pán profesor MUDr. Michal Horňák, DrSc.,

pri príležitosti Vášho významného životného jubilea, ktorého sa dožívate v týchto dňoch, Vám prajeme všetko dobré, veľa zdravia a pohody v mene všetkých členov Slovenskej urologickej spoločnosti.

O Vašich pracovných aktivitách v čase Vašej plnej pracovnej činnosti ako prednostu Urologickej kliniky resp. predsedu Československej a Slovenkej urologickej spoločnosti, alebo ako hlavného odborníka MZ SR sme všetci vždy dobre vedeli, pretože intenzita Vášho odborného a organizačného úsilia v prospech slovenských a českých urológov bola permanetným odkazom pre niekoľko generácii urológov. Výpočet všetkých Vašich aktivít bol opakovane prezentovaný v odborných časopisoch nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Súčasne chceme zdôrazniť úctu a poďakovanie za úsilie, ktoré ste venovali odboru, ktorý ste na Slovensku pomáhali systematicky budovať a ktorému ste sa „upísali“ na celý život. Obdivuhodné sú aj terajšie Vaše aktivity a neustály odborný záujem o urológiu. Vážený pán profesor, príjmite od nás srdečné blahoželanie s prianím dobrého zdravia a rodinnej pohody.

Pri príležitosti Vášho životného jubilea sa výbor Slovenskej urologickej spoločnosti rozhodol udeliť Vám najvyššie vyznamenanie Slovenskej urologickej spoločnosti, čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti ako prejav ocenenia Vašej celoživotnej práce v prospech slovenskej urológie.

za Slovenskú urologickú spoločnosť

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message