Slovenská sexuologická spoločnosť Vás pozýva na podujatia v roku 2015

Slovenská sexuologická spoločnosť Vás pozýva na podujatia v roku 2015

Vážený pán Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.,

predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Na schôdzi výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti (SSS) dňa 25. 9. 2014 v Košiciach bolo zvolené nové predsedníctvo SSS v zložení MUDr. Igor Bartl, predseda SSS, urológ a andrológ UNBA, pracovisko Ružinov; MUDr. Dana Šedivá, podpredseda SSS, primár Psychiatrického odd. FN Trnava, PhDr. Róbert Máthé, vedecký sekretár SSS, šéfredaktor časopisu Sexuológia, psychológ, odb. asistent filozofickej fakulty UK. V prílohe je uvedený aktuálny zoznam členov výboru SSS.

Vzhľadom na zmeny vo výboroch SSS aj SUS dovoľujem si aj v mene nového výboru SSS pogratulovať Vám k zvoleniu do funkcie a zároveň navrhnúť pokračovanie odbornej aj partnerskej spolupráce založenej na dlhoročných dobrých osobných a pracovných vzťahoch. Keďže sám som ako urológ členom SUS, oceňujem prácu výboru SUS aj v tom, že som pravidelne a transparentne informovaný o aktuálnych udalostiach práce výboru a podujatiach SUS prostredníctvom mailu.

Zároveň si dovoľujem oznámiť záväzné termíny plánovaných odborných podujatí SSS v roku 2015. Pripájam z pohľadu práce výboru SSS dve najdôležitejšie podujatia, ostatné sú zatiaľ v štádiu rokovaní:

Kongres SSS so spoluorganizáciou SUS, SGPS, SPS

Názov podujatia: XI. Lábadyho sexuologické dni, pracovne hlavná téma: Prieniky sexuológie
Dátum konania: 1. – 3. 10. 2015
Miesto konania: Trnava, Hotel Holiday Inn
Koordinátor: MUDr. D. Šedivá, PhDr. R. Máthé, MUDr. A. Smetánka, MUDr. I. Bartl

Odborné sympózium s možnosťou aktívnej účasti členov SUS, SGPS

Názov podujatia: 3. Pracovná schodza SSS s monotematikou – INFERTILITA
Dátum konania: 15. 4. 2015
Miesto konania: Trnava, Hotel Holiday Inn
Koordinátor: MUDr. D. Šedivá, PhDr. K. Jandová, MUDr. M. Kozár, MUDr. I. Bartl

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a s pozdravom,

MUDr. Igor Bartl
predseda SSS

VÝBOR SSS – na stiahnutie

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message