Výzva na spoluprácu od prof. T. Drewa

Výzva na spoluprácu od prof. T. Drewa

Vážení kolegovia,

prof. T. Drewa sa obracia na slovenských urológov listom, ktorý nájdete po kliknutí na odkaz, s výzvou na spoluprácu pri publikovaní článkov v časopise Central European Journal of Urology. Tento časopis má vysokú odbornú kvalitu, je uvedený v PubMed a redakčná rada predpokladá, že vďaka vyvinutému úsiliu autorov a recenzentov dosiahne v krátkom čase impact factor v medzinárodnej karentovanej databáze časopisov.

Ako predseda SUS sa pripájam k tejto výzve, ktorá umožní slovenským urológom publikovať v časopise, ktorý sa aj vďaka nášmu prispeniu môže stať prestížnym nielen v krajinách Strednej Európy, ale aj rešpektovaným za hranicami tohto regiónu. Zároveň umožní aktívnym lekárom prezentovať výsledky svojej klinickej či výskumnej práce za hranicami Slovenska.

Doc. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Výzva na spoluprácu na stiahnutie TU.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message