Odborné stáže v zahraničí – pre mladých urológov

Odborné stáže v zahraničí – pre mladých urológov

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, členovia sekcie Mladých urológov,

ak máte záujem o krátkodobú stáž na zahraničných pracoviskách v SK, CZ, HU, PL, pozrite si podrobnosti o podmienkách stáže na jednotlivých pracovískách:

Na príprave týchto klinických stáži pracovali Výbory národných urologických spoločností uvedených krajín niekoľko mesiacov. Výsledkom tejto aktivity je v Európe ojedinelá a výnimočná možnosť pre mladých urológov:

  • absolvovať krátkodobú stáž na renomovaných pracoviskách,
  • pričom administratívne postupy sú na rozdiel od stáži organizovaných EAU ( publikačná aktivita v karentovaných časopisoch apod…) minimálne!

Stačí ak prípadní uchádzači budú doporučení sekciou Mladých urológov a schválení Výborom SUS.

Výbor SUS je presvedčený, že pre budúcnosť a rozvoj Slovenskej urológie je vhodné využiť tieto skvelé možnosti a preto bude intenzívne podporovať túto novovzniknutú medzinárodnú spoluprácu aj z hľadiska pokrytia finačných nákladov.

S pozdravom

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message