Výzva pre členov SUS

Výzva pre členov SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

Výbor SUS od svojho nástupu do funkcie v júni 2014 sa usiluje o to, aby ste dostávali čo najviac informácii o činnosti SUS. Uvádzame stručný prehľad niektorých našich aktivít:

 • bilancovanie činnosti za rok 2014
 • sprehľadnenie financovania urologických konferencií a iných školiacich akcií
 • zavedenie výberového konania spolupracujúcich firiem na urologických podujatiach organizovaných SUS
 • Vyhotovenie zoznamu mailových adries urológov SUS a zavedenie mailovej komunikácie s nimi
 • dopísanie chýbajúcich akreditovaných bodov zo školiacich akcií SUS do kreditného systému SLK (týka sa podujatí od zvolenia nového výboru SUS)
 • vyjadrovanie sa k legislatíve i formou napísania otvoreného listu prezidentovi
 • vyjadrenie sa k neadekvátnym postupom zdravotných poisťovní (posledne list VšZP ohľadom free PSA)
 • aktualizácia webovej stránky
 • odosielanie zápisníc zo zasadnutia Výboru
 • odosielanie aktuálnych odborných informácií
 • napríklad stanovisko SUS k protónovej liečbe
 • kalendár podujatí
 • bilancovanie činnosti za rok 2015
 • burza prístrojov

Intenzívna podpora činnosti Mladých urológov:

 • vytvorenie samostatného finančného zdroja pre činnosť Mladých urológov (19.tisíc eur na rok 2015), 
 • vytvorenie samostatného finančného zdroja pre činnosť Mladých urológov na rok 2016, výška budgetu v štádiu rokovaní so sponzormi, 
 • podpora 1. a 2. ročníka Školy Mladých urológov, 
 • podpora účasti Mladých urológov na zahraničných stážach a konferenciích, 
 • príprava na vytvorenie laparoskopického edukačného programu pre rezidentov – zakúpenie laparoskopického trenažéra.

Uvedomujeme si, že táto naša (dobrovoľná) činnosť v prospech členov SUS si vyžaduje aktívnu spoluprácu s členskou základňou. V tejto súvislosti Vás Výbor SUS vyzýva na aktívnu komunikáciu. Svoje podnety, pripomienky, návrhy nám prosím zasielajte vyplnením formuláru nižšie.

Výbor SUS sa bude na svojich zasadnutiach Vašimi príspevkami zaoberať a informovať Vás o prijatých riešeniach resp. opatreniach.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message