Ocenenia Slovenskej urologickej spoločnosti za rok 2015

Ocenenia Slovenskej urologickej spoločnosti za rok 2015

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

blíži sa termín 23. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 17. júna 2016 v Žiline. Vedecký a organizačný výbor konferencie má za sebou svedomitú prípravu celého podujatia, všetky dôležité a potrebné informácie nájdete na webovej stránke: konferencia.sus.sk.

V priebehu konferencie sa uskutoční významná spoločenská udalosť na ktorú Vás chceme týmto upozorniť. Okrem ocenenia autorov najlepších knižných a časopiseckých publikácii bude prvýkrát v histórii Slovenskej urologickej spoločnosti udelené najvyššie vyznamenanie SUS: Medaila profesora Vladimíra Zvaru, dvom významným slovenským urológom za ich nesmierne kvalitnú celoživotnú odbornú prácu. Táto medaila bude udelená profesorovi MUDr. Michalovi Horňákovi, DrSc. a profesorovi MUDr. Jánovi Klimentovi, CSc. Štatút medialy, jej grafické zobrazenie a profesionálne životopisy ocenených lekárov si môžete prečítať v priložených materiáloch. Prim. MUDr. Juraj Mikuláš ,CSc., bude na konferencii menovaný Čestným členom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Veríme, že všetci účastníci 23. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti svojou osobnou prítomnosťou vyjadria úctu všetkým oceneným.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na všetkých aktivitách v priebehu konferencie.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Priložené materiály

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message