Zomrel významný slovenský urológ Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Zomrel významný slovenský urológ Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Slovenská urologická spoločnosť v týchto dňoch prijala smutnú správu o úmrtí Prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc. (16. 11. 1929 – 12. 6. 2016)

Profesor Michal Horňák sa narodil v roku 1929 v Bratislave. Štúdium na Lekárskej fakulte UK ukončil v roku 1953. Profesionálnu kariéru začal v Trenčíne, kde v roku 1957 získal prvú atestáciu v odbore chirurgia, a v roku 1961 v odbore urológia. Od roku 1964 pracoval v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Kramáre. V roku 1970 obhájil dizertačnú prácu Vyhodnotenie diagnostických metód v rozpoznávaní epitelových nádorov močového mechúra. V roku 1979 sa habilitoval prácou Chirurgická liečba zúženin močovej rúry a bol vymenovaný za docenta pre odbor urológia. V roku 1989 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému Moderný prístup k diagnostike, liečbe a prevencii germinatívnych nádorov testis a v roku 1991 bol vymenovaný za profesora pre odbor urológia.

Profesor Horňák je akademický urológ svetovej úrovne. Publikoval spolu 310 vedeckých prác, z toho 50 v zahraničných časopisoch. Počas svojej aktívnej kariéry formoval slovenskú a českoslovenkú urológiu. Jeho kľúčový podiel na zavedení centralizovanej liečby nádorov testis na Urologickej klinike na Kramároch možno považovať za podiel k rozvoju urológie vo svetovom meradle. Profesor Horňák viedol multidisciplinárny tím, ktorý sa skladal zo špičkových odborníkov v urológii, onkológii, patológii a epidemiológii. Komplexná liečba veľkého počtu pacientov s nádormi testis na základe najnovších poznatkov bola dôsledne dokumentovaná a výsledky analýz boli publikovane vo významných časopisoch. Liečba viedla k výraznému poklesu mortality a tento úspech, ktorý vďaka centralizácii a dôslednej dokumentácii bol na Slovensku výraznejší ako v iných krajinách, bol použitý mnohými autormi na podporu tejto modernej liečby. Výsledky liečby nádorov testis na Slovensku boli citované v mnohých medzinárodných vedeckých časopisoch, vrátane mimoriadne uznávaného časopisu Lancet. Profesor Horňák zohral kľúčovú úlohu v zavedení nových operačných postupov v mnohých oblastiach uro-onkológie. Z ne-onkologickych ochorení sa venoval riešeniu zúženin mužskej močovej rúry lalokovými plastikami a technike vonkajšej inkontinentnej derivácie moču. Profesor Horňák absolvoval pobyty na zahraničných urologických klinikách čo mu umožnilo zaviesť na urologickej klinike na Kramároch nové chirurgické postupy, medzi ktoré patrí aj transuretrálna resekcia benignej prostatickej hyperplázie. Bol rešpektovaný doma aj v zahraničí. Bol predsedom Československej a Slovenskej urologickej spoločnosti a hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre urológiu, členom korešpondentom prestížnej Nemeckej urologickej spoločnosti a bolo mu bolo udelene čestne členstvo viacerých národnych urologických organizácii.

Profesor Horňák sa o svoje vedomosti a odborný prehľad ochotne delil s kolegami na urologických kongresoch, s medikmi na Lekárskej fakulte UK a na pravidelných seminároch na Klinike. Jeho prednášky vždy patrili medzi tie najpopulárnejšie. Svoje vedomosti sprostredkoval ďalším generáciám tiež v podobe 23 monografií, ktoré zahŕňajú kvalitné publikácie ako Urologické operácie, Nádory testis, Urológia pre všeobecných lekárov a Urológia pre sestry. Tí, čo mali to šťastie pracovať priamo pod jeho vedením, ho poznajú ako zanieteného, náročného učiteľa a mimoriadne vtipného človeka. Slovenská urologická spoločnosť udelila prof. MUDr. Horňákovi, DrSc. najvyššie vyznamenanie Medailu Profesora Vladimíra Zvaru, ktorú si mal osobne prevziať tento týždeň na 23. výročnej schôdzi SUS v Žiline. Bohužiaľ život priniesol smutnú zmenu našich plánov.

Hoci už dlhší čas bol profesor Horňák na dôchodku, často chodil na naše podujatia. Bude nám chýbať nielen jeho odborný nadhľad a skúsenosti, ale aj jeho spoločenská otvorenosť a blízky vzťah k mladej generácii urológov.

Čest jeho pamiatke.

Za Slovensku urologickú spoločnosť

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message