Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2015

Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2015

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Hlavný odborník MZ SR pre urológiu
II. Urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Predmetom správy hlavného odborníka MZ SR pre urológiu je podanie informácií o operačnej aktivite urologických lôžkových zariadení na Slovensku vo vybratých operačných činnostiach za daný rok. S tradíciou poskytovania týchto správ začal prof. MUDr. Ján Kliment, PhD, ktorý ako prvý predniesol správu na XVII. Urologickej konferencii v roku 2010 v Skalici. Následne sa správy stali stálou súčasťou plenárnych zasadaní SUS. Tento rok bude správa prvý krát uverejnená aj na stránke SUS. Pokladám to za významný medzník, ktorý nám pomôže hodnotiť vlastnú prácu…

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message