Spolupráca s Erasmus Conference S.A.

Spolupráca s Erasmus Conference S.A.

Vážení členovia SUS,

Slovenská urologická spoločnosť nadviazala spoluprácu s ERASMUS CONFERENCE S.A., ktorá ponúka vzájomné informovanie o odborných urologických podujatiach na webovej stránke SUS a webovej stránke ERASMUS CONFERENCE S.A., prvé informácie, ktoré v tejto súvislosti môžete nájsť sú kontakty na mimoriadne zaujímavé podujatia na webových adresách nižšie.

7th International Meeting “Challenges in Endourology”
(CIE 2017)
 

will take place in Paris, France on May 21st -23rd, 2017, chaired by Professor Jean De la Rosette, AMC University Hospital, The Netherlands and Professor Olivier Traxer, Hôpitaux Universitaires Est Parisien, France.

www.challenges-endourology.com

The 10th International Symposium on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer (Focal 2017) 

will be held, in Noordwijk – Amsterdam, The Netherlands, on June 18th -20th, 2017, chaired by Professor Jean De la Rosette, AMC University Hospital, The Netherlands.

www.focaltherapy.org

The 37th Athenian Urological Days

will be held, in Athens, Greece, on May19th -21th, 2017

www.athenianurologydays.gr

Veríme, že táto spolupráca bude ďalším prínosom pre členov SUS a slovenskí urológovia nájdu možnosti ako sa uvedených podujatí zúčastnia.

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message