PF 2017 – najbližšie podujatia v novom roku

PF 2017 – najbližšie podujatia v novom roku

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

Výbor SUS Vám praje do Nového roku 2017 predovšetkým veľa zdravia a veľa osobných a pracovných úspechov! V súčasnosti pripravujeme plán odborných podujatí v roku 2017.

Prvým podujatím, ktoré organizujeme je stretnutie Neštátnych ambulantných urológov 10. – 11. 2. v hoteli Šport na Donovaloch. V poradí druhým bude Onkourologické sympózium v dňoch 17. – 18. 3. 2017 v hoteli Chopok v Jasnej. Podrobnejšie informácie o týchto podujatiach uverejníme čoskoro na našej internetovej stránke.

Program všetkých podujatí dostanete aj na Vaše mailové adresy ihneď po jeho schválení Výborom SUS, aby ste si mohli vybrať podujatia o ktoré máte záujem.

Pripomíname, že najdôležitejším a najhlavnejším podujatím,
ktoré bude v roku 2017 je 24. výročná konferencia SUS v dňoch 7.- 9.júna v Trenčianských Tepliciach.

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message