Odborné podujatia organizované Výborom SUS v roku 2017

Odborné podujatia organizované Výborom SUS v roku 2017

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

Výbor SUS na svojom zasadnutí vo februári 2017 spracoval a schválil podujatia, ktoré bude organizovať v roku 2017. Pozrite si prehľadnú tabuľku, v ktorej sú červeným písmom označené podujatia SUS. Okrem toho v tabuľke nájdete aj termíny niektorých významných medzinárodných podujatí.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach Vám v dostatočnom predstihu zašleme mailom, resp. odborný program,registrácia a iné dôležité informácie budú uvedené na internetovej stránke www.sus.sk.

Budeme radi ak sa podujatí organizovaných Slovenskou urologickou spoločnosťou zúčastníte v čo najväčšom počte a prispejete k ich úspešnému priebehu.

Tešíme sa na každé stretnutie s Vami.

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message