16th CEM, 7. – 8. októbra 2016, Viedeň – dôležité informácie

16th CEM, 7. – 8. októbra 2016, Viedeň – dôležité informácie

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

koncom minulého týždňa sa vo Viedni uskutočnil už 16. ročník Central European Meeting, ktorého odborná a spoločenská časť mali tradične dobrú úroveň. Toto konštatovanie je veľmi dôležité aj z hľadiska budúcnosti samotného podujatia v rámci ktorého rezonovalo v ostatnom čase mierne napätie najmä z hľadiska jeho ďalšej budúcnosti. Pôvodná myšlienka organizácie kvalitného podujatia pre mladých urológov z centrálnej Európy sa po poslednom ročníku zachovala no oproti minulosti došlo k viacerým zmenám, ktoré sa majú uplatniť už pri realizácii najbližšieho ročníka v roku 2017. Advisory Board, ktorá sa počas 16th zišla podrobne prerokovala možnosti pokračovania podujatia. Zástupcovia EAU, Rakúska, Českej rep., Poľska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska a Slovenska (Doc. MUDr. I. Minčík, PhD., MUDr. P. Laurinc) na záver rokovania odhlasovali tieto zmeny:

1.

Pokračovať v spolupráci národných urologických spoločností v rámci Centrálnej Európy formou priradenia CEM k výročnej konferencii jednotlivých národných spoločností. Podujatie bude jednodňové a bude organizované iba šiestimi národnými urologickými spoločnosťami, ktoré disponujú potrebným organizačným potenciálom (CZ/SK/PL/HU/ HR/AUT/RO/SLO).

2.

CEM ako jednodňové podujatie sa uskutoční v najbližších rokoch striedavo v mesiacoch jún resp. október v takomto poradí:

 • 2017, 18. – 20. 10., Česká urologická spoločnosť, Plzeň,
 • 2018, jún, Poľská urologická spoločnosť,
 • 2019, jún, Rakúska urologická spoločnosť,
 • 2020, október, Maďarská urologická spoločnosť, Budapešť,
 • 2021, jún, Slovenská urologická spoločnosť, Bratislava,
 • 2022, Rumunská urologická spoločnosť.

3.

Jednotlivé národné urologické organizácie zabezpečia a finančne podporia účasť mladých lekárov na CEM podľa tohto kľúča:

 • Česká urologická spoločnosť – 10 lekárov,
 • Poľská urologická spoločnosť – 20 lekárov,
 • Rakúska urologická spoločnosť – 10 lekárov,
 • Maďarská urologická spoločnosť, Budapešť – 10 lekárov,
 • Slovenská urologická spoločnosť, Bratislava – 10 lekárov,
 • Rumunská urologická spoločnosť – 20 lekárov.

4.

Predpokladaná výška registračných poplatkov 50 euro rezidenti, 70 – 100 euro ostatní účastníci. Aktívna účasť – bez poplatkov.

5.

EAU bude garantovať – minimálne piatich významných spíkrov, zabezpečí organizáciu propagácie podujatia, prípravu abstraktov a ESU kurz, ak bude požadovaný.

6.

Vedecký program CEM bude zahŕňať: prednášky, postery, case prezentácie, live surgery a diskusné sedenia.

Okrem pozvaných prednášateľov zo Slovenska bola tohto roku účasť slovenských urológov limitovaná no napriek tomu zástupcovia SUS sa aktívne prezentovali: Doc. Minčík viedol onkologickú sekciu zameranú na diagnostiku a liečbu karcinómu prostaty a posterovú sekciu venovanú urolitiáze, MUDr. Laurinc úspešne moderoval sekciu nádorov močového mechúra.

Košickú urológiu (Rastislavova) zastupovali štyria účastníci s jedným posterom (Dr. Kička, Wunderlich syndrome and other spontaneous renal rupture/bleeding – T. Kička, M. Kožlej, L. Velk). Najviac prednášok v posterovej sekcii mala Martinská urologická klinika (Malignant non urothelial tumors of bladder – R. Dušenka, S. Dušenková, J. Švihra, J.Kliment, Genome –wide association study of prostate cancer in population of Slovak men – J. Jurečková, M. Grendár, E. Babušíková, J. Kliment, D. Dobrota, E. Halašová, Outcomes of patients with sarcomatoid renal cell carcinom- single institution 10- years experience – J. Sulgan , R. Tomaškin, M. Jonas, J. Švihra, B. Eliáš, j. Lupták, The assessment of cytokines, chemokines and growth factors levels in the diagnostics of renal cell carcinoma – J. Lupták, M. Kocmalová, S. Franová, J. Švihra, M. Sutovská, J. Kliment, . Klinika pediatrickej urológie z Bratislavy prezentovala prácu – Management of patients with bladder exstrophy – K. Demeterová, J. Breza Jr,K. Slebodníková, P. Bartoň.

Veľkú radosť slovenským urológom urobil MUDr. Viktor Kováčik ml. 3. miestom v súťaži mladých urológov (Young Urologists Competition) s prednáškou Complex endoscopic treatment of upper urinary tract stones. Vzhľadom k tomu, že na 16th CEM boli všetky prednášky v tejto kategórii na vysokej odbornej úrovni je ocenenie MUDr. Kováčika hodnotným úspechom.

MUDr. V. Kováčik pri prednáške – Complex endoscopic treatment of upper urinary tract stones.

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message