VI. ONKOUROLOGICKÉ sympózium

25.11. – 26.11.2022 | Hotel Grand Demänovská dolina

Vážené kolegyne a kolegovia,

Pomaly sa končiaci rok 2022 priniesol mnohé negatívne udalosti, ktoré nikoho z nás nepotešili. Výbor SUS má úprimnú radosť z toho, že napriek negatívnym spoločenským udalostiam, medzi lekármi prevláda silná motivácia po odbornom vzdelávaní a získavaní nových poznatkov. Veríme, že doterajšia priaznivá epidemiologická situácia sa v najbližšom čase nezmení a VI. ročník ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA, ktoré bude 25. – 26. novembra v hoteli Grand v Demänovskej doline sa uskutoční prezenčnou formou. Hlavnými témami bude karcinóm prostaty, karcinóm močového mechúra a horných močových ciest a karcinóm obličky. Aj toho roku chceme realizovať multidisciplinárny charakter podujatia, ktorého obsahom bude odborný program určený pre urológov, ale aj ostatných odborníkov, ktorí sa podieľajú na diagnostike a liečbe pacientov s urogenitálnymi nádormi.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v lone krásnej slovenskej prírody, ktorá umocňuje pozitívnu energiu, ktorú v terajšej turbulentnej dobe všetci veľmi potrebujeme. 

Za výbor SUS

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

MIESTO KONANIA:
Hotel Grand, Demänovská dolina

TERMÍN KONANIA: 
25. – 26. november 2022

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
prim. MUDr. Baláž, PhD.
MUDr. Jozef Babeľa, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
prim. MUDr. Michal Korček
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Ladislav Macko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

Pozvánka
Pre viac informácií kliknite na obrázok.