Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov

Bližšie informácie budú zverejnené neskôr.

Hotel Grand, Jasná
7.-8. október 2022

Koordinátori:

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
doc. MUDr. Ivan Mlnčík, PhD.
MUDr. Igor Bartl