Aktuality

13
Sep

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické témy a to uroinfekcie,...
02
Mar

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadné príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zar...
10
Jan

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermiten...
21
Nov

MZ SR vymenovalo nových Krajských odborníkov pre urológiu

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa teší, že po dlhom čase Ministerstvo zdravotníctva SR konečne vymenovalo nových Krajských odborníkov pre Urológiu na obdobie od 1. novembra 2019 do 31. o...
13
Mar

List od AIFP Slovakia

Vážení členovia SUS, pozrite si list, ktorý sme dostali od AIFP: Vážený pán prezident, dovoľte mi, v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, adresovať Vám list, v ktorom by sme Vá...
13
Mar

Nová vyhláška MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Vážení členovia SUS, pozrite si Vyhlášku MZ SR č. 74/2018 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ktorá nadobudne účinnosť 15. marca 2019. ...
28
Feb

Prihláška do Projektu ČIK centier

Centrum pre edukáciu a praktický nácvik čistej intermitentnej (auto)katetrizácie Úvodné informácie Projekt je realizovaný z edukačného grantu spoločnosti Coloplast A/S Slovensko, odborne ho zastr...
25
Feb

Movember 2018 - report

Vážení členovia SUS, v prílohe Vám pozrite súhrnnú prezentáciu k vyhodnoteniu kampane Movember 2018, spolu aj s dokumentom a mediálnymi výstupmi. Movember 2018 report Movember...
07
Feb

Plán podujatí SUS na rok 2019

p {font-size: 15px;} Vážení členovia SUS, Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti na svojom zasadnutí 18. januára 2019 schválil zoznam odborných podujatí, ktoré bude SUS organizovať v roku 201...
15
Oct

Kompletné výsledky hlasovania do Výboru SUS a Dozornej rady SUS 2018 - 2022

Pozrite si kompletné výsledky v prílohách: Výsledky hlasovania: Výbor SUS Výsledky hlasovania: Dozorná rada SUS 1. Výsledky Elektronických volieb do orgánov Slovenskej...
01
Oct

Ekonomicky samostatná SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, v súlade s viacerými uzneseniami prijatými zhromaždením členov SUS a Výborom SUS realizoval Výbor SUS dlhodobý zámer SUS spočívajúci v nadobudnu...
24
Sep

Európsky týždeň urológie 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, v dňoch 24. - 28. 9. 2018 bude prebiehať Európsky týždeň urológie, ktorého cieľom je priblížiť obyvateľom EU problematiku diagnostiky a liečby u...
06
Jun

Hodnotenie činnosti Výboru SUS za obdobie od 6. 6. 2014 do 6. 6. 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, prinášame Vám správu, ktorá sa týka činnosti Výboru SUS za obdobie od 6.6.2014 do 6.6.2018. V tejto analýze sú uvedené iba najpodstatnejšie údaj...
05
Jun

Konferencia SUS už tento týždeň

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, už tento týždeň sa uskutoční 25. výročná konferencia SUS (Tále, 6. - 8. jún 2018). Jubilejná 25. výročná konferencia má pripravený výnimočný odb...
17
May

Report z podujatia IV. Škola Mladých urológov 2018

V piatok 11. mája v Hoteli Dukla v Prešove odštartovala už v poradí IV. Škola Mladých Urológov. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala Klinika Urológie FNsP J.A. Reimana Prešov. Hlavnou témou bola e...
20
Apr

Elektronické voľby SUS 2018 - odsúhlasené

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, oznamujeme Vám, že: dňa 13. apríla 2018 Volebná komisia SUS na základe pravidiel určených po konzultácii SLS s Výborom SUS pre korešpondenčné h...
19
Mar

Elektronické voľby SUS 2018

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, v zápisnici zo zasadnutia Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti z konca minulého roku sme Vás informovali, že Slovenská urologická spoločnos...
22
Mar

Zmena vo vedení Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti

Výbor SUS na svojom zasadnutí 11. 2. 2017 schválil do funkcie 2. podpredsedu MUDr. Ladislava Macka. Cieľom tejto nominácie je najmä zlepšenie možností oficiálného zastupovania Sekcie neštátnych uroló...
20
Mar

Odborné podujatia organizované Výborom SUS v roku 2017

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, Výbor SUS na svojom zasadnutí vo februári 2017 spracoval a schválil podujatia, ktoré bude organizovať v roku 2017. Pozrite si prehľadnú tabuľku...
27
Feb

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu v odbore urológia za rok 2016

Váš návrh na najlepšiu odbornú publikáciu v urológii za rok 2015 posielajte do konca apríla tohto roku na e-mailovú adresu jan.svihra@jfmed.uniba.sk Ktorá odborná publikácia získala najviac hlasov, s...
13
Feb

Spolupráca s Erasmus Conference S.A.

Vážení členovia SUS, Slovenská urologická spoločnosť nadviazala spoluprácu s ERASMUS CONFERENCE S.A., ktorá ponúka vzájomné informovanie o odborných urologických podujatiach na webovej stránke SUS...
16
Jan

PF 2017 - najbližšie podujatia v novom roku

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, Výbor SUS Vám praje do Nového roku 2017 predovšetkým veľa zdravia a veľa osobných a pracovných úspechov! V súčasnosti pripravujeme plán odborn...
03
Jan

Zmeny vo Výbore Slovenskej urologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, dňa 5. 11. 2016 odstúpil z Výboru SUS prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD. Na jeho miesto podľa výsledkov volieb a platných organizačných pravidiel na...
11
Oct

16th CEM, 7. - 8. októbra 2016, Viedeň - dôležité informácie

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, koncom minulého týždňa sa vo Viedni uskutočnil už 16. ročník Central European Meeting, ktorého odborná a spoločenská časť mali tradične dobrú ú...
03
Oct

EULIS 2016 - Aktuálna informácia

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, ako sme Vás opakovane informovali 4. až 5. novembra 2016 sa v priestoroch hotela Double tree by Hilton v Bratislave uskutoční: 6th EULIS WOR...
20
Sep

Aktuálne informácie: jeseň 2016

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, po letnej prestávke sa Vám prihovárame s aktuálnymi informáciami o pripravovaných podujatiach v jeseni tohto roku. V tomto liste Vám chceme prip...
16
Jun

Online posterová sekcia

Pripravili sme pre Vás online verziu posterovej sekcie. Pozrite si viac ako 50 posterov prednášok z piatkového programu priamo tu na webe. Vyberte si z nasledujúceho zoznamu blokov odborného programu...
13
Jun

Zomrel významný slovenský urológ Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Slovenská urologická spoločnosť v týchto dňoch prijala smutnú správu o úmrtí Prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc. (16. 11. 1929 - 12. 6. 2016) Profesor Michal Horňák sa narodil v roku 1929 v Bratislave...
13
Jun

Ocenenia Slovenskej urologickej spoločnosti za rok 2015

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, blíži sa termín 23. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. - 17. júna 2016 v Žiline. Vedecký a ...
10
Jun

Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2015

MUDr. Vladimír Baláž, PhD. Hlavný odborník MZ SR pre urológiu II. Urologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Predmetom správy hlavného odborníka MZ SR pre urológiu je podanie in...
10
Jun

23. výročná konferencia SUS: Abstrakty prednášok

Zaujíma Vás už teraz, aký bude obsah prednášok 23. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti? Prinášame Vám abstrakty prednášok, ktoré na konferencii odoznejú. Ako už tradične sa môžete...
09
Jun

Definitívny program 23. výročnej konferencie SUS

Máme pre Vás definitívny program konferencie, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Tešíme sa na skoré stretnutie v Žiline. Stiahnuť program // .pdf, 6 MB   ...
20
Apr

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu v odbore urológia za rok 2015

Váš návrh na najlepšiu odbornú publikáciu v urológii za rok 2015 posielajte do konca apríla tohto roku na e-mailovú adresu jan.svihra@jfmed.uniba.sk Ktorá odborná publikácia získala najviac hlasov, s...
14
Apr

Kreditný systém vzdelávania - registrácia zahraničných podujatí

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, kredity za účasť na zahraničných podujatiach (napríklad EAU kongres v Mníchove) si môžete registrovať na stránke https://ks.lekom.sk/index.php?...
04
Apr

Odborné stáže v zahraničí - pre mladých urológov

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, členovia sekcie Mladých urológov, ak máte záujem o krátkodobú stáž na zahraničných pracoviskách v SK, CZ, HU, PL, pozrite si podrobnosti o podmi...
24
Feb

Výzva pre členov SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, Výbor SUS od svojho nástupu do funkcie v júni 2014 sa usiluje o to, aby ste dostávali čo najviac informácii o činnosti SUS. Uvádzame stručný pre...
02
Dec

Bilancovanie činnosti SUS v roku 2015

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, blíži sa koniec roku, preto Výbor SUS bilancuje svoju činnosť v roku 2015. Nižšie nájdete hodnotenie odborných aktivít z pohľadu najdôležitejšíc...
14
Oct

Úspešná účasť slovenských urológov na 15th Central European Meeting (CEM)

V dňoch 2. - 4. októbra 2015 sa v Budapešti uskutočnil Stredoeurópsky urologický kongres (15th Central European Meeting) s mezinárodnou účasťou (369 účastníkov). Podujatia sa zúčastnili významné osobn...
13
Oct

Workshop venovaný Botoxu

V utorok 13. októbra 2015 sa na prešovskom Urologickom oddelení uskutočnil workshop venovaný novej metóde liečby dráždivého a neurogénneho močového mechúra. Od júla tohto roku bol aj na Slovensku schv...
14
Sep

Protónová liečba karcinómu prostaty

Vážení členovia SUS, Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti Vám odporúča, aby ste v súčasnosti neindikovali liečbu karcinómu prostaty protónovým žiarením. Toto odporúčanie súvisí s našou podrob...
31
Aug

Aktivita SLS a SLK proti negatívnym opatreniam voči zdravotníkom

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, na tejto stránke môžete získať informácie o aktivite a jednotlivých krokoch, ktoré v prospech zdravotníkov uskutočnili SLK a SUS formou rôznych ...
30
Jun

Letný pozdrav Výboru SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, začína sa dovolenkové obdobie na ktoré sa určite všetci tešíte. Čo sa týka práce Výboru SUS máme za sebou hektické obdobie, ktoré vyvrcholilo 22...
10
Jun

Čo že je to 60-tka...

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti blahoželá všetkým svojim členom, ktorí tohto roku oslávili, alebo oslávia 60-tku. Pri tejto príležitosti všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, nízke PSA, kv...
10
Jun

Ocenenie čestných členov SUS

Na 22. Výročnej konferencii SUS udelí výbor SUS ocenenie Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti týmto urológom: Prof. MUDr. Michal Horňák, Dr.Sc., patrí v doterajšej histórii slovenskej u...
04
Jun

Ocenenie najlepších prednášok a publikácii za rok 2014

Výbor SUS vyhlási na 22. výročnej konferencii Slovenskej urologickej spoločnosti v Prešove výsledky hlasovania o najlepšiu prednášku mladých autorov, ktorá odznela na 21. výročnej konferencii SUS v Ni...
04
Jun

Informácia hlavného odborníka MZ SR pre urológiu

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, na tejto stránke sa môžete dozvedieť údaje, ktoré sa týkajú rozsahu operačnej činnosti urologických pracovísk na Slovensku v roku 2014. Súbor si...
12
May

Androfórum 2015: prednášky na stiahnutie

Máte možnosť stiahnuť si všetky prednášky z odborného podujatia Androfórum 2015, ktoré sa uskutočnilo 24. - 25. apríla 2015 v Hoteli Residence na Donovaloch. Zoznam prednášok Prednášky si môžet...
20
Feb

List prezidentovi Slovenskej republiky

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti, dovolíme si Vás informovať, že výbor SUS na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2015 v Bratislave schválil zaslanie listu prezidentovi Slovenskej republ...
27
Jan

Rok 2015 začíname s novými cieľmi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nedávno zvolený výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa 10. januára tohto roku stretol v Bystrej už na svojom piatom zasadnutí. Členovia výboru vyhodnotili k...
09
Jan

Udelenie najvyššieho ocenenia SUS Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc.

Koncom roka 2014 odchádza do dôchodku primár Urologického oddelenia FN L. Pasteura v Košiciach Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc. Urologické oddelenie viedol 25 rokov, od roku 1990 doposiaľ. Počas svoj...
09
Dec

Správa zo zasadania European Board of Urology

Zasadanie EBU sa konalo v Kolíne n/Rýnom v Nemecku v dňoch 10. - 11. 10. 2014. Zasadali komisie pre akreditáciu vzdelávacích aktivít, tréningové centrá, skúšanie /FEBU/, ľudských zdrojov. Následne sa ...
16
Nov

Životné jubileum významnej osobnosti slovenskej urológie

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. - 85. ročný 16. november 1929 Vážený pán profesor MUDr. Michal Horňák, DrSc., pri príležitosti Vášho významného životného jubilea, ktorého sa dožívate v týcht...
12
Nov

Slovenská sexuologická spoločnosť Vás pozýva na podujatia v roku 2015

Vážený pán Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., predseda Slovenskej urologickej spoločnosti Na schôdzi výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti (SSS) dňa 25. 9. 2014 v Košiciach bolo zvolené nové pre...
21
Oct

Výzva na spoluprácu od prof. T. Drewa

Vážení kolegovia, prof. T. Drewa sa obracia na slovenských urológov listom, ktorý nájdete po kliknutí na odkaz, s výzvou na spoluprácu pri publikovaní článkov v časopise Central European Journal o...
08
Aug

Úvodné slovo predsedu SUS

Slovo na úvod Slovenská urologická spoločnosť (SUS) a Urologické oddelenie FN  v Nitre spolu so Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek, sekciou sestier pracujúcich v urológii...

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« november
december
január »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2