30. konferencia neštátnych urológov Slovenska

Základné údaje o Konferencii neštátnych urológov:

Podmienky Úradu verejného zdravotníctva budú upresnené podľa aktuálnej situácie v máji 2022

Liptovská Osada
27.-28. mája 2022

Prednášková časť v sobotu 28.5.2022 od 9.00 hod:

1) RNDr. Černáková I.(Bratislava): Nové možnosti genetického vyšetrenia porúch mužskej plodnosti a ich prínos pre prax

2) MUDr. Ľ Lachváč: Liečba OAB v ambulantnej urologickej praxi 

3) MUDr. Mikurčík E. (Trnava): Chirurgická liečba benígnej hyperplázie prostaty v Trnave

4) Doc. MUDr. Minčík I. (Prešov): Novinky z KNOU Praha 

5) f. Coloplast: Intermitentná katetrizácia.

6) MUDr. Chanawani M. (Bratislava): Urológia v Anglicku, viac ako 10 ročné skúsenosti

7) MUDr. Gémeš J. (Banská Bystrica): Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a práva urológa – novelizácia r. 2021

8)  MUDr. Jurásek Ľ. (Bratislava): Urologické ochorenia z pohľadu sociálnej poisťovne

9) MUDr. Macko L (Levice): Vedenie zdravotnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, podpisy pacientov cez tablet

10) Diskusia o problémoch v ambulantnej urologickej praxi

Formulár na prihlásenie k účasti bude v skorej dobe zverejnený na tejto stránke, členovia sekcie neštátnych urológov budú o tom informovaní tiež mailom.

MUDr. Ladislav Macko,
predseda sekcie neštátnych urológov