29. konferencia neštátnych urológov Slovenska

Základné údaje o Konferencii neštátnych urológov:

Podmienka Úradu verejného zdravotníctva:
na ubytovanie – OP+
na účasť na prednáškach – OP

Donovaly
11.-12. februára 2022

Prednášková časť v sobotu 12.2.2022 od 9.00 hod

1) MUDr. Macko L. (Levice): Novela zákona o liekoch, Repetatur recepty povinnosť či dobrovoľnosť, výhody či nevýhody. 

2) MUDr. Sedlár J. (Košice): Význam genetického vyšetrenia pri karcinóme prostaty. 

3) doc. MUDr. Minčík I. (Prešov): Pohľad na liečbu leuprorelínom u pacientov s pokročilým hormonálne závislým karcinómom prostaty. 

4) MUDr. Matoušková M. (Praha): Antimikrobiální léčba komunitních močových infekci v urologické ambulanci.

5) MUDr. Tomaškin R. (Martin): Prvolíniová liečba OAB v praxi ambulantného urológa.

6) Holeša M. (Bratislava): TopDoktor a jeho význam pre ambulantného urológa.

7) MUDr. Gémeš J. (Banská Bystrica): Slovné útoky pacienta a ochrana zdravotníckych pracovníkov pred nimi v zmysle platnej legislatívy.

8) MUDr. Macko L. (Levice): Indikačné  obmedzenia  urologických liekov platné vo februári 2022.

9) doc. MUDr. Minčík I. (Prešov): Správa o práci výboru SUS.

10) Diskusia o problémoch v ambulantnej urologickej praxi.

Prihlášky neštátnych urológov cez dotazník zaslaný neštátnym urológom