Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické témy a to uroinfekcie, BPH a Ca prostaty.

Ako prvý prezentoval urológiu Doc. MUDr. Goncalves, ktorý vysvetlil urologické postupy pri recidivujúcich uroinfektoch, nekomplikovaných i komplikovaných zápaloch močových ciest či urosepse Poukázal na to, že bezpríznaková bakteriúria sa lieči antibiotikami len u presne definovaných stavov, bežne ju liečiť netreba, V ďalšej časti vysvetll postupy pre recidivujúcich uroinfektoch žien všeobecne i v gravidite, správny výber ATB, dávkovanie, zdôraznil rizikovosť ciprofloxacínu, pri opakovanom podávaní antibiotika mať to podložené kultiváciou moču, význam dôslednej anamnézy k stratifikácii komplikovaných IMC i stavy, kde je vhodné podávať antibiotiká parenterálne.

SVLS 2021

V druhej prezentácii MUDr Macko hovoril o BPH, o správnych postupoch pri diagnostike, potrebe prístrojového vybavenia tých, ktorí sa týmto základným urologickým ochorením zaoberajú, okrem povinnej výbavy prístrojom na analýzu moču sa bez sonografu a uroflowmetra nedá správne stanovať diagnóza či komplikácie BPH i indikácia na správny liečebný postup. Uviedol konzervatívnu i operačnú liečbu v SR, kde okrem TUR prostaty ako zlatého štandardu, otvorenej prostatektomie existuje možnosť laserových operácií i miniinvazívnych operačných postupov. Tiež poukázal na urologické kontroly a nutnosť urologických preventívnych vyšetrení i pre pacientov po operáciách prostaty pre BPH.

Záverečnú prednášku mal doc Minčík o karcinóme prostaty a správnych postupoch, ktoré smerujú k skorému záchytu ochorenia, hovoril o incidencii a prevalencii ochorenia vo svete i SR, o výrazne drahšej liečbe pri metastatickom ochorení, ktoré je v SR pri diagnostike časté. Poukázal na indikácie biopsie prostaty, zmeny, ktoré prinieslo MR prostaty a cielená biopsia prostaty. V ďalšej časti zdôraznil význam preventívnych urologických prehliadok, ich náplň, frekvencie, vekové ohraničenia. Problémy v praxi robí povinnosť mať výmenný lístok k vyšetreniu, pre všeobecného lekára dnes nemožnosť vyšetriť PSA, iná frekvencia preventívneho vyšetrenia u všeob. lekára a urológa, rozdielnosť postojov jednotlivých poisťovní k preventívnemu urologickému vyšetreniu. Oproti minulosti dochádza k zmenu názorov na skríning, v Barcelone 2019 na kongrese EAU bolo odprednášané o znižovaní mortality na karcinóm prostaty tam, kde sa skríning robil.

Všetky prednášky boli pre všeobecných lekárov veľkým prínosom obohatenia o nové vedomosti a boli dobrým podkladom pre vzájomnú spoluprácu.

Zapísal 13.9.2021 MUDr. Ladislav Macko

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31