Ekonomicky samostatná SUS

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

v súlade s viacerými uzneseniami prijatými zhromaždením členov SUS a Výborom SUS realizoval Výbor SUS dlhodobý zámer SUS spočívajúci v nadobudnutí ekonomickej a právnej nezávislosti našej odbornej spoločnosti tým, že podnikol kroky, ktoré viedli k úspešnému zaregistrovaniu Slovenskej urologickej spoločnosti ako samostatnej právnickej osoby Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Slovenská urologická spoločnosť je od momentu registrácie ministerstvom dňa 6. 8. 2018 samostatnou právnickou osobou (ekonomicky nezávislou od Slovenskej lekárskej spoločnosti) s vlastným identifikačným číslom organizácie (IČO). Uvedené nám umožní, podobne ako iným lekárskym odborným spoločnostiam, efektívnejšie organizovanie našej činnosti. To umožní zjednodušenie administratívy, zníženie nákladov a transparentnosť v spravovaní majetku a v rozhodovacích procesoch.

Postup pri registrácii do ekonomicky samostatnej SUS

1. Za účelom plynulého prechodu členov do ekonomicky samostatnej SUS je v zaregistrovaných stanovách uvedené, že doterajší členovia SUS ako organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stávajú automaticky členmi SUS ako samostatnej právnickej osoby.

2. Ak si z akéhokoľvek dôvodu neželáte, aby ste sa stali členmi SUS ako samostatnej právnickej osoby, prosím pošlite vyhlásenie č.1 (viď príloha) na adresu registracia.sus2018@gmail.com príp. písomné vyhlásenie poštou na adresu Slovenská urologická spoločnosť, Strečnianska 13, 85105 Bratislava do 30 dní od doručenia tohto emailu.

S úctou,

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31