Report z podujatia IV. Škola Mladých urológov 2018

V piatok 11. mája v Hoteli Dukla v Prešove odštartovala už v poradí IV. Škola Mladých Urológov. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala Klinika Urológie FNsP J.A. Reimana Prešov. Hlavnou témou bola endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení. Workshopu sa zúčastnilo 56 lekárov, medzi ktorými boli aj zahraniční hostia z Českej republiky.

Podujatie odštartovalo “state of the art” prednáškou Operačná liečby urolitiázy podľa EAU Guidelines, ktorú predniesol Dr. Michalides.

Následne podujatie pokračovalo “live surgery”- laparoskopickou nefrektómiou, ktorú excelentne predviedol zástupca prim. Viľcha. Simultánne prebiehala ďalšia “live surgery” - flexibilná ureterorenoskopia s laser dezintegráciou konkrementu obličky prezentovaná Dr.Perečinským. Prenosy obrazu a zvuku z operačných sálov mali vysokú technickú úroveň, pričom účastníci podujatia intenzívne komunikovali s operatérmi, ktorí odpovedali na množstvo otázok z pléna.

Po prednáške “ EAU Guidelines-operačná liečba BHP”, ktorú predniesla Dr. Žurkovská nasledovala ďalšia operácia prenášaná priamo z operačnej sály Kliniky Urológie v Prešove, a to bipolárna resekcia a vaporizácia prostaty, ktorú odoperoval Dr. Peteja. Spolu s touto operáciou bolo možné sledovať ďalšiu retrográdnu intrarenálnu chirurgiu(RIRS), ktorú takisto operoval Dr. Perečinský.

Po výdatnom obede nasledovala teoretická časť, ale s praktickými tipmi, ktoré môžu mladí urológovia využiť vo svojej začínajúcej praxi. Svoje tipy a triky pri RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) prezradil Dr. Perečinský. Tipy a triky, ktoré je možné využiť pri perkutánnej extrakcii konkrementov odprednášal Dr. Franko. Komplexnú prednášku o možnostiach metafylaxie urolitiázy predniesol Dr. Perečinský. Tipy a triky ako správne operovať transuretrálnu resekciu prostaty a resekciu tumoru močového mechúra prezentoval doc. Minčík. Za každou prednáškou nasledovala bohatá diskusia.

Podujatie obohatili prednášky z oblasti anesteziológie a intenzívnej medicíny. Dr. Firment odprezentoval prednášku na zamyslenie “ Perioperačná liečba bolesti: máme ešte priestor zlepšovať sa?”

Zástupca prim. Dr. Turčan mladých urológov oboznámil o perioperačnom manažmente urologických pacientov podľa protokolu ERAS.

Večer sa o zábavu na diskusnom večeri postaral UROBAND, ktorý so svojimi hitmi roztancoval všetkých účastníkov podujatia.

Nasledujúci deň pokračoval sekciou posterov a kazuistík, ktoré si pripravili a odprezentovali Mladí Urológovia. Každá prezentácia bola zaradená do súťaže o najlepšiu prezentáciu. Celkovo bolo odprezentovaných 10 prednášok. Víťazom sa stal Dr. Tešla z Košíc s veľmi zaujímavou kazuistikou “Explózia močového mechúra počas TUR-P”. Druhé miesto obsadila Dr. Janáková z Kolína s témou posteru “Extraperitoneálna laparoskopická radikálna prostatektómia.” Na treťom mieste sa umiestnila Dr. Leiva Demeterová z Kliniky detskej urológie v Bratislave s posterom “Endoskopická liečba urologických ochorení v detskom veku.” Víťazom srdečne blahoželáme.

Následne nasledovala panelová diskusia “Komplikované prípady v urológii”, kde boli prednesené komplikované prípady z urologickej praxe. Účastníci mohli hlasovať o ďalšom postupe v liečbe týchto zložitých prípadov. Riešenie týchto prípadov vyvolalo bohatú diskusiu, ktorá bola prínosom pre všetkých zúčastnených.

Počas celého podujatia mohli účastníci trénovať svoje laparoskopické zručnosti na HOT kurze na 5 laparoskopických trenažéroch.

Na záver by som sa chcel v mene Mladých Urológov poďakovať Slovenskej Urologickej Spoločnosti a celému týmu Kliniky Urológie FNsP J.A. Reimana Prešov za zorganizovanie IV. Školy Mladých Urológov. Podujatie si zachovalo svoju vysokú odbornú a organizačnú úroveň. Mladí Urológovia, ktorí sa zúčastnili na podujatí sa obohatili o mnohé praktické a aj teoretické vedomosti, ktoré môžu využívať vo svojej začínajúcej urologickej kariére a zlepšovať tak úroveň urologickej starostlivosti na Slovensku. Účastníci hodnotili podujatie veľmi kladne. Pevne veríme, že sa stretneme na podobnom podujatí budúci rok.

MUDr. Martin Franko
predseda sekcie Mladých urológov

Doc. MUDr. Ivan Minčík,PhD
predseda slovenskej urologickej spoločnosti

Obr. 1: Docent Minčík otvára IV. ročník ŠMU

Obr. 2: Prenos „live surgery“ LSK nefrektómie priamo z operačnej sály Kliniky Urológie v Prešove.

Obr. 3: Účastníci podujatia

Obr. 4: HOT kurz na laparoskopických trenažéroch

Obr. 5: HOT kuz na laparoskopických trenažéroch

Obr. 6: UROBAND roztancoval celý parket na diskusnom večeri

Obr. 7: Víťazi súťaže v prezentácii kazuistík a posterov. Z ľava doprava MUDr. Leiva Demeterová z Kliniky detskej urológie BA, MUDr. Tešla z Košíc a MUDr. Janáková z Kolína

Obr. 8: MUDr. Žurkovská prednáša prednášku o operačnej liečbe BHP

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31