16th CEM, 7. - 8. októbra 2016, Viedeň - dôležité informácie

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

koncom minulého týždňa sa vo Viedni uskutočnil už 16. ročník Central European Meeting, ktorého odborná a spoločenská časť mali tradične dobrú úroveň. Toto konštatovanie je veľmi dôležité aj z hľadiska budúcnosti samotného podujatia v rámci ktorého rezonovalo v ostatnom čase mierne napätie najmä z hľadiska jeho ďalšej budúcnosti. Pôvodná myšlienka organizácie kvalitného podujatia pre mladých urológov z centrálnej Európy sa po poslednom ročníku zachovala no oproti minulosti došlo k viacerým zmenám, ktoré sa majú uplatniť už pri realizácii najbližšieho ročníka v roku 2017. Advisory Board, ktorá sa počas 16th zišla podrobne prerokovala možnosti pokračovania podujatia. Zástupcovia EAU, Rakúska, Českej rep., Poľska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska a Slovenska (Doc. MUDr. I. Minčík, PhD., MUDr. P. Laurinc) na záver rokovania odhlasovali tieto zmeny:

1.

Pokračovať v spolupráci národných urologických spoločností v rámci Centrálnej Európy formou priradenia CEM k výročnej konferencii jednotlivých národných spoločností. Podujatie bude jednodňové a bude organizované iba šiestimi národnými urologickými spoločnosťami, ktoré disponujú potrebným organizačným potenciálom (CZ/SK/PL/HU/ HR/AUT/RO/SLO).

2.

CEM ako jednodňové podujatie sa uskutoční v najbližších rokoch striedavo v mesiacoch jún resp. október v takomto poradí:

 • 2017, 18. - 20. 10., Česká urologická spoločnosť, Plzeň,
 • 2018, jún, Poľská urologická spoločnosť,
 • 2019, jún, Rakúska urologická spoločnosť,
 • 2020, október, Maďarská urologická spoločnosť, Budapešť,
 • 2021, jún, Slovenská urologická spoločnosť, Bratislava,
 • 2022, Rumunská urologická spoločnosť.

3.

Jednotlivé národné urologické organizácie zabezpečia a finančne podporia účasť mladých lekárov na CEM podľa tohto kľúča:

 • Česká urologická spoločnosť - 10 lekárov,
 • Poľská urologická spoločnosť - 20 lekárov,
 • Rakúska urologická spoločnosť - 10 lekárov,
 • Maďarská urologická spoločnosť, Budapešť - 10 lekárov,
 • Slovenská urologická spoločnosť, Bratislava - 10 lekárov,
 • Rumunská urologická spoločnosť - 20 lekárov.

4.

Predpokladaná výška registračných poplatkov 50 euro rezidenti, 70 - 100 euro ostatní účastníci. Aktívna účasť - bez poplatkov.

5.

EAU bude garantovať – minimálne piatich významných spíkrov, zabezpečí organizáciu propagácie podujatia, prípravu abstraktov a ESU kurz, ak bude požadovaný.

6.

Vedecký program CEM bude zahŕňať: prednášky, postery, case prezentácie, live surgery a diskusné sedenia.

Okrem pozvaných prednášateľov zo Slovenska bola tohto roku účasť slovenských urológov limitovaná no napriek tomu zástupcovia SUS sa aktívne prezentovali: Doc. Minčík viedol onkologickú sekciu zameranú na diagnostiku a liečbu karcinómu prostaty a posterovú sekciu venovanú urolitiáze, MUDr. Laurinc úspešne moderoval sekciu nádorov močového mechúra.

Košickú urológiu (Rastislavova) zastupovali štyria účastníci s jedným posterom (Dr. Kička, Wunderlich syndrome and other spontaneous renal rupture/bleeding - T. Kička, M. Kožlej, L. Velk). Najviac prednášok v posterovej sekcii mala Martinská urologická klinika (Malignant non urothelial tumors of bladder - R. Dušenka, S. Dušenková, J. Švihra, J.Kliment, Genome –wide association study of prostate cancer in population of Slovak men - J. Jurečková, M. Grendár, E. Babušíková, J. Kliment, D. Dobrota, E. Halašová, Outcomes of patients with sarcomatoid renal cell carcinom- single institution 10- years experience – J. Sulgan , R. Tomaškin, M. Jonas, J. Švihra, B. Eliáš, j. Lupták, The assessment of cytokines, chemokines and growth factors levels in the diagnostics of renal cell carcinoma - J. Lupták, M. Kocmalová, S. Franová, J. Švihra, M. Sutovská, J. Kliment, . Klinika pediatrickej urológie z Bratislavy prezentovala prácu - Management of patients with bladder exstrophy - K. Demeterová, J. Breza Jr,K. Slebodníková, P. Bartoň.

Veľkú radosť slovenským urológom urobil MUDr. Viktor Kováčik ml. 3. miestom v súťaži mladých urológov (Young Urologists Competition) s prednáškou Complex endoscopic treatment of upper urinary tract stones. Vzhľadom k tomu, že na 16th CEM boli všetky prednášky v tejto kategórii na vysokej odbornej úrovni je ocenenie MUDr. Kováčika hodnotným úspechom.

MUDr. V. Kováčik pri prednáške - Complex endoscopic treatment of upper urinary tract stones.

Za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31