Úspešná účasť slovenských urológov na 15th Central European Meeting (CEM)

V dňoch 2. - 4. októbra 2015 sa v Budapešti uskutočnil Stredoeurópsky urologický kongres (15th Central European Meeting) s mezinárodnou účasťou (369 účastníkov). Podujatia sa zúčastnili významné osobnosti európskej urologickej spoločnosti z krajín Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Slovinska, Chorvátska, Talianska, Nemecka a Ukrajiny.

Mapa účastníkov podľa jednotlivých krajín

Mapa účastníkov

V rámci slovenskej urologickej obce bolo prítomných 23 urológov. Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Európskej urologickej spoločnosti (European Urology), ktorý má mimoriadne vysoký impact faktor - 13.938 (Bratislavské lekárske listy majú impact factor 0.439). Okrem aktívnej účasti sme na tomto významnom podujatí získali tiež cenné a praktické informácie o liečbe infekcii močových ciest, uroonkologických ochorení, praktické zručnosti v operatíve a diagnostike urologických ochorení.

Z pohľadu SUS účasť na kongrese možno čo do kvality aj kvantity považovať za najúspešnejšiu za posledné roky:

  • 23 účastníkov
  • 14 prezentovaných abstraktov
  • presedníctvo sekcií Doc. Minčík, Dr. Romančík, Dr. Ľachváč
  • panelová diskusia Doc. Weibl a Dr. Laurinc
  • 1. cena za prezentáciu posteru – Doc. Weibl a kol.
  • 2. cena – prednáška v rámci sekcie mladých urológov – Dr. Kollárik

Foto 1

Foto 1: „východoslovenská zostava“ účastníkov na 15th Central European Meeting v Budapešti
Zľava: MUDr. I. Perečinský, MUDr. L. Čmarada, MUDr. Ľ. Lachváč (KE), MUDr. E. Lukáčová, Doc. MUDr. I. Minčík, MUDr. P. Ščešňák

Foto 2

Foto 2: MUDr. Boris Kollárik preberá diplom za 2. miesto v sekcii mladých urológov
Zľava : Prof. Nyradyi, Prof. Tenke (prezident CEM15), Prof. Djavan (prezident Regional EAU Office), MUDr.Kollárik, Prof. Chapple (prezident EAU) - prvý zprava

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31